Skip navigation links
Trang chủ
UBND tỉnh
Văn bản chỉ đạo
Văn phòng
Tiếp công dân
Kiếm soát, công bố TTHC
Skip navigation links
UBND tỉnh
Giới thiệu
Quy chế làm việc
Chương trình công tác
Tin tức - Sự kiệnExpand Tin tức - Sự kiện
Bản đồ hành chính
Văn bản chỉ đạo
Toàn bộ
Văn bản QPPLExpand Văn bản QPPL
Văn bản hành chínhExpand Văn bản hành chính
Theo lĩnh vựcExpand Theo lĩnh vực
Chứng nhận đầu tư
Cấp chứng nhận đầu tư
Thu hồi Giấy CNĐT
Văn phòng
Giới thiệu
Chức năng - Nhiệm vụ
Tổ chức bộ máyExpand Tổ chức bộ máy
Tổ chức Đảng - ĐoànExpand Tổ chức Đảng - Đoàn
Tin tức - Sự kiện
Tiếp công dân
Ban Tiếp Công dân
Quy chế tiếp công dân
Lịch tiếp dân
Kết quả tiếp dânExpand Kết quả tiếp dân
Kiếm soát, công bố TTHC
Văn bản chỉ đạo
Công bố TTHC VPUBND
Hướng dẫn
Tin hoạt động
Phản ánh - Kiến nghị
Trả lời phản ánh kiến nghị
Thủ tục hành chính
Thông tin đấu Thầu
Thông báo mời thầu
Thông báo chào hàng cạnh tranh
noimg Số lượt truy cập

 Giới thiệu

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Họ và Tên: ĐOÀN VĂN VIỆT

Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy,

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng,

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Số Điện thoại: 0913. 865. 425

Email: dvviet@lamdong.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Họ và Tên: NGUYỄN VĂN YÊN

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Số Điện thoại: 0913. 934. 579

Email: nvyen@lamdong.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Họ và Tên: PHẠM S

Chức vụ: Tỉnh ủy viên,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Số Điện thoại: 0913. 736. 986

Email: phams@lamdong.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Họ và Tên: PHAN VĂN ĐA

Chức vụ: Tỉnh ủy viên,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Số Điện thoại: 0918. 465. 169

Email: dapv@lamdong.gov.vn

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.