Thông tin hoạt động

Chiều ngày 17/12/2018, tại Huyện ủy Đức Trọng, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - UVBTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Năm 2018, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh tiếp tục bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, tập trung tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp thống nhất và hành động, cùng với các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh. Tiêu biểu là:
Thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tăng cường hoạt động tham gia xây dựng chính quyền với những kết quả tiêu biểu là:
Từ ngày 21/11/2018 đến ngày 28/11/2018, Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng phối hợp với Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh và Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của tỉnh tiến hành thẩm tra các mô hình "Dân vận khéo" trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2018 tại các huyện: Cát Tiên, Đạ Huoai, Đức Trọng và Đam Rông
Thực hiện Quyết định 217 -QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội, được sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi của UBND tỉnh, trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã đẩy mạnh hoạt động giám sát và đạt được những kết quả rất đáng khích lệ:
Ngày 21/11/2018, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng tổ chức kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2018) và Phát động Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Kỷ Hợi năm 2019, các tổ chức, cá nhân hảo tâm, các sở ban ngành đoàn thể và huyện, thành Hội đã hưởng ứng, ủng hộ trong đợt phát động này trên 19,2 tỷ đồng.
Ngày 15/11/2018, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc với cử tri xã Mỹ Đức, xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh.
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền địa phương, sự phối hợp hài hòa với các ngành chức năng, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm của cán bộ Hội các cấp và sự đồng tình của hội viên nông dân, trong 5 năm qua, Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện. Thông qua hoạt động tổ chức các phong trào thi đua của Hội, qua công tác tuyên truyền, vận động đã nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân, khơi dậy tinh thần tự chủ, tự lực tự cường, phát huy sức mạnh của cộng đồng, đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, tương trợ giúp đỡ vốn, giống cây trồng, vật nuôi...tham gia sản xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao tiêu chuẩn chất lượng nông sản, tăng thu nhập; Nông dân tích cực đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xóa nhà tạm, góp phần giảm hộ nghèo, xây dựng gia đình văn hóa; tham gia xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn. Nhiều mô hình, điển hình và cách làm hiệu quả đã xuất hiện trong triển khai thực hiện Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở các địa phương đã làm cho diện mạo nông thôn thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được nâng lên.
Suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Bác Hồ và Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Trong Bài báo “Dân vận” của Bác Hồ đăng trên Báo Sự thật, số 120, ngày 15-10-1949 (bút danh X.Y.Z), Người viết “Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ Đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân (Liên Việt, Việt Minh, v.v.) đều phải phụ trách dân vận”. Trong các văn kiện của Đảng đều khẳng định nhất quán quan điểm công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Những năm gần đây, Trung ương Đảng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo mang tính chiến lược về công tác dân vận, như Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI "Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị khóa X "Về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị"; Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI "ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội"; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI "ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền"…Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg về “Đổi mới và tăng cường công tác dân vận trong các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp”; năm 2018 được Thủ tướng Chính phủ chọn làm năm “Dân vận Chính quyền”.
Vấn đề dân vận đã nói nhiều, bàn đã kỹ nhưng vì nhiều địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, làm chưa đúng, cho nên cần phải nhắc lại:
Các tin khác
<< Trang trước   Trang sau >>