Đảng ủy Khối Doanh nghiệp

Ngày 19/2, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. 
Trang sau >>