Tin hoạt động Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tin hoạt động
Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hiện có 25 đảng viên trong tổng số 28 cán bộ công chức toàn cơ quan (chiếm 89%), trên 90% đảng viên trong chi bộ có trình độ đại học và trên đại học, 79% có trình độ trung cấp, cao cấp, cử nhân lý luận chính trị.
Các tin khác
Trang sau >>