Theo dòng sự kiện

Nước ta đã có Luật báo chí năm 1989, sau đó đã sửa đổi, bổ sung thành Luật báo chí năm 1999. Đế n ngày 05/4/2016, kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật báo chí năm 2016 và Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017…      

“Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”

Chỉ thời gian ngắn kể từ khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhậm chức, dư luận xã hội đã sớm cho rằng đây đúng là Thủ tướng của dân.

Trước hết, chúng tôi xin đăng tải toàn văn bài phát biểu trong lễ nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc.

      NÂNG CAO HƠN NỮA TÍNH CHIẾN ĐẤU, TÍNH THUYẾT PHỤC, HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG     

          Trong giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới và trong nước tạo ra cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới to lớn, phức tạp hơn đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Vì vậy, công tác tư tưởng của Đảng phải vươn lên ngang tầm yêu cầu đặt ra của việc thực hiện nhiệm vụ chính trị: nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, phù hợp với từng giai đoạn, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong xã hội… 

Các tin khác
Trang sau >>