Ban Tuyên giáo tỉnh Lâm Đồng

Xây dựng Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/TU, ngày 19/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng và Hướng dẫn số 34-HD/BTGTU, ngày 20/9/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lâm Đồng về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện uỷ Di Linh đã sớm ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Nhân dịp đầu Xuân Đinh Dậu 2017, Bản tin “Thông tin nội bộ” đã có cuộc trò chuyện với đồng chí Nguyễn Canh - Bí thư Huyện ủy Di Linh xung quanh câu chuyện “học Bác và làm theo Bác”.

 

30 năm trước, huyện Đạ Huoai ngày nay cùng với các huyện Đạ Tẻh, Cát Tiên được tách ra từ huyện kinh tế mới Đạ Huoai, cơ sở vật chất nghèo nàn và thiếu thốn, kinh tế kém phát triển. Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, gần đây, vùng đất “cửa ngõ” của tỉnh Lâm Đồng, “thủ phủ” sầu riêng mới được khẳng định thương hiệu đã vươn lên thoát nghèo và đang tính chuyện làm giàu từ tiềm năng, thế mạnh có nhiều lợi thế so sánh. Không chỉ kinh tế phát triển, sự nghiệp “trồng người” nơi đây cũng gặt hái nhiều thành công bởi huyện và ngành đã thực sự quan tâm tới công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng trong nhà trường. 

Các tin khác
Trang sau >>

 Văn bản Ban Tuyên Giáo tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 16 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
160/HD/BTGTU 21/02/2020 Hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 13/02/2020 của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2020
153/HD/BTGTU 31/01/2020 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 02 năm 2020
144/HD/BTGTU 26/09/2019 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 10 năm 2019
83-KH/BTGTU 26/06/2018 Kế hoạch công tác tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trong thời gian tới
824-CV/BTGTU 13/04/2018 Đôn đốc việc thực hiện nghi thức
23-TB/BTGTU 02/04/2018 Giới thiệu chức danh và chữ ký
132-HD/TG 19/07/2013
Tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI
133-HD/TG 19/07/2013
Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Kết luận số 58-KL/TW ngày 02/4/2013 của Bộ Chính trị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết
130-HD/TG 23/06/2013
Một số nội dung tuyên truyền tháng 7 năm 2013
127-HD/TG 27/05/2013
Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
128-HD/TG 27/05/2013
Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về "hội nhập quốc tế"
126-HD/TG 23/05/2013
Nội dung tuyên truyền tháng 6 năm 2013
124-HD/TG 20/05/2013
Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI (Nhiệm kỳ 2013 - 2018)
125-HD/TG 20/05/2013
Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013)
20-KH/TG 14/05/2013
Hội thi Giảng viên Lý luận chính trị giỏi tỉnh Lâm Đồng lần thứ II
699-CV/TG 09/05/2013
Tuyên truyền kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013)