Diễn đàn tư tư tưởng

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2016 -2021:

Ngày 22-5-2016 tới đây, cử tri cả nước sẽ nô nức thực hiện quyền “tối thượng” của mình để chọn hiền tài bầu vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất; đại diện cho quyền lực nhân dân. Trong khí thế thành công Đại hội Đảng các cấp và đặc biệt là thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cùng những đổi mới mạnh mẽ về nhân sự chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, cử tri cả nước đang đặt nhiều kỳ vọng vào những dấu ấn mang tính đột phá của chặng đường mới 2016 – 2020. Trong đó, trách nhiệm của những người đại diện cho ý chí, quyền lực nhân dân giữ vai trò cực kỳ quan trọng. 

Các tin khác
Trang sau >>