Skip navigation links
Giới thiệu
Chức năng và nhiệm vụ
Bộ máy tổ chức
Liên hệ
Danh bạ
Công tác thanh tra
Quy trình thanh tra
Kết luận thanh tra
Tin tức hoạt động
Hoạt động tiếp dân
Giải quyết khiếu nại
Phòng chống tham nhũng
Dịch vụ công trực tuyến
Văn bản chỉ đạo
noimgSố lượt truy cập

 Văn bản chỉ đạo điều hành Thanh tra tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 347 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
273/TTr-VP 24/03/2020 Van ban gop y ke hoach thuc hien kien nghi cua Doan cong tac so 1
28/BC-TTr 23/03/2020 Bao cao cong tac thanh tra gq KNTC PCTN Ban Noi chinh Quy I nam 2020
261/TTr-VP 19/03/2020 VV goy y QUY CHE BAO VE BI MAT NHA NUOC BMNN
264/TTr-VP 19/03/2020 Vv bao cao tinh hinh thuc hien NQ so 01NQ-CP vµ tinh hinh KTXH thang 3 va quy I nam 2020
251/TB-VP 16/03/2020 TB KL giao ban tuần 11 năm 2020
26/BC-TTr 12/03/2020 BC tổng kết thực hiện Thông tư 03 của Thanh tra Chính phủ
249/KH-TTr 12/03/2020 KH triển khai công tác bình đẳng giới năm 2020
243/TTr-VP 11/03/2020 Văn bản cử bổ sung công chức học lớp Thanh tra viên chính 2020
246/QĐ-TTr 11/03/2020 QĐ kiểm tra việc thực hiện KL TT Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm
233/TTr-GSKT&XLSTT 10/03/2020 Vv báo cáo thực hiện KL TTTN Chủ tịch UBND huyện Lạc dương xây dựng NTM
239/TTr-VP 10/03/2020 Văn bản đề nghị cấp kinh phí mua máy chủ và bộ lưu điện
241/TTr-GSKT&XLSTT 10/03/2020 Vv thông báo kết quả theo dõi thực hiện KL TTTN Chủ tịch UBND huyện Đam Rông
30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Về công tác văn thư
216/TTr-VP 04/03/2020 VV báo cáo kết quả thanh tra gq KNTC PCTN quý I năm 2020
218/TTr-VP 04/03/2020 Vv báo cáo kết quả thanh tra kiểm tra doanh nghiệp quý I năm 2020
220/BC-TTr 04/03/2020 BC công tác CCHC quý I năm 2020
20/BC-TTr 03/03/2020 BC tình hình thực hiện CT số 12 về triển khai thi hành Luật Hợp tác xã
204/TTr-VP 03/03/2020 Vv chuyển đơn của ông Nguyễn Phú Dũng
19/BC-TTr 02/03/2020 Báo cao thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019
199/TTr-GSKT&XLSTT 02/03/2020 Vv thông báo kết quả theo dõi thực hiện KL TTTN Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai
202/QĐ-TTr 02/03/2020 QĐ thanh tra Cty TNHH Minh Tú - Bảo Lâm
179/QĐ-TTr 21/02/2020 Quyết định cử đi học NV TTVC K02.2020
11/BC-TTr 20/02/2020 BC kết quả công tác tháng 02 năm 2020 của ngành Thanh tra LĐ
168/QĐ-TTr 20/02/2020 QĐ thanh tra TTTN Chủ tịch UBND huyện Đam Rông thực hiện các qđ về PCTN
161/TTr-TTGQKNTC 19/02/2020 Vv báo cáo công tác thanh tra KT các dự án ĐT giai đoạn 2016-2019

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
@ THANH TRA TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Thanh tra tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3822343 - Fax: 0263.3834175 - Email: thanhtra@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn thanhtra.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này