Skip navigation links
Giới thiệu
Chức năng và nhiệm vụ
Bộ máy tổ chức
Liên hệ
Danh bạ
Công tác thanh tra
Quy trình thanh tra
Kết luận thanh tra
Tin tức hoạt động
Hoạt động tiếp dân
Giải quyết khiếu nại
Phòng chống tham nhũng
Dịch vụ công trực tuyến
Văn bản chỉ đạo
noimgSố lượt truy cập

 Hoạt động tiếp dân

Trong tháng 7/2017, toàn tỉnh tiếp được 280 lượt công dân/337 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó tiếp thường xuyên 195 lượt/229 người; tiếp định kỳ 85 lượt/108 người
06 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã tiếp được 1.647 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (tương đương so với cùng kỳ năm 2016); trong đó, tiếp thường xuyên 1.147 lượt/1.325 người; tiếp định kỳ 500 lượt/761 người; tổng số vụ việc cũ 736 vụ việc, vụ việc mới 911 vụ việc; số đoàn đông người 20 đoàn 
Trong tháng 5/2017, toàn tỉnh tiếp được 235 lượt công dân/288 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó, tiếp thường xuyên 145 lượt/165 người; tiếp định kỳ 90 lượt /123 người
Trong tháng 4/2017, toàn tỉnh tiếp được 259 lượt công dân/316 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó, tiếp thường xuyên 161/201 người; tiếp định kỳ 98 lượt /115 người
Trang sau >>
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
@ THANH TRA TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Thanh tra tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3822343 - Fax: 0263.3834175 - Email: thanhtra@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn thanhtra.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này