Quy hoạch - Lĩnh vực Bưu chính Viễn thông

Ngày 05/5/2016,  Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-STTTT về Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng năm 2016.
Ngày 25/4/2016, Sở Thông tin và Truyền thong Lâm Đồng ban hành Kế hoạch Chỉnh trang, căng gọn cáp viễn thông, cáp truyền hình trên địa bàn thành phố Đà Lạt năm 2016.
Viễn thông là ngành kinh tế kỹ thuật, dịch vụ quan trọng thuộc kết cấu hạ tầng của nền kinh tế quốc dân. Viễn thông có nhiệm vụ đảm bảo thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Ủy Đảng và Chính quyền, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, phòng chống thiên tai; đáp ứng các nhu cầu trao đổi, cập nhật thông tin của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực, các vùng miền của tỉnh.
Quy hoạch tổng thể phát triển bưu chính viễn thông tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020
Trang sau >>