Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
Ban Giám đốc
Cơ cấu tổ chức
Tổ chức hành chínhExpand Tổ chức hành chính
Chi cục Bảo vệ Môi trường
Các đơn vị sự nghiệp
Thủ tục hành chính
Công khai TTHC cấp tỉnh
Công khai TTHC cấp huyện
Công khai TTHC cấp xã
Tra cứu hồ sơExpand Tra cứu hồ sơ
Góp ý thủ tục hành chínhExpand Góp ý thủ tục hành chính
Kho dữ liệu số
Đất đaiExpand Đất đai
Khoáng sảnExpand Khoáng sản
Môi trường
Nước - Khí tượng, thủy văn
Đo đạc Bản đồExpand Đo đạc Bản đồ
Thanh tra - Khiếu nại
Thông tin cần biết
Danh bạ TNMTExpand Danh bạ TNMT
Tỉnh Lâm ĐồngExpand Tỉnh Lâm Đồng
Công khai ngân sách
Trao đổi TT Truyền thông
Mẫu phiếu đề nghị cung cấp thông tin truyền thông
noimg Số lượt truy cập
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Tiếp nhận phản ảnh, kiến nghị
Bộ thủ tục hành chính
Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời góp ý
Tài liệu tuyên truyền Ngày Đất ngập nước thế giới 02/02 năm 2018 với chủ đề: " Đất ngập nước giúp đô thị phát triển bền vững trong tương lai" (wetlands for a sustainable urban future)
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4
Hỗ trợ doanh nghiệp
Cụm thi đua số VI - Sở TNMT các tỉnh Tây nguyên
Góp ý văn bản quy phạm
Chương trình tập huấn luật đất đai
Tài liệu tuyên truyền pháp luật về đất đai
Đất đồng bào dân tộc
Giá Đất
Đoàn thanh niên
Download
Giới thiệu website
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ:  Lầu 3 khu Hành chính tập trung, Số 36 Trần Phú - Thành phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng
Trưởng Ban biên tập : Ông Huỳnh Ngọc Hải - Giám Đốc Sở
Điện thoại: (0263) 3824144 - Fax: (0263) 3834589- Email: stnmt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn http://stnmt.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này