Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng, nhiệm vụ
Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở
Cơ cấu tổ chức
Danh bạ điện thoại
Quá trình phát triển
Lĩnh vực chuyên môn
Cải cách hành chínhExpand Cải cách hành chính
Công chức, viên chứcExpand Công chức, viên chức
Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ
Văn phòng
Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên
Văn bản hướng dẫn
Đánh giá CBCCVC
Quản lý hồ sơ CBCCVC
Tuyển dụng viên chức
Tin tức sự kiện
Tin nổi bật
Tin từ Bộ Nội Vụ
Tin trong ngành
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của UBND tỉnh
Văn bản của Sở
Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng năm 2018
TTHC của Sở Nội vụ
Công khai ngân sách
Chương trình công tác
Nâng ngạch, thăng hạng
Thăng hạng Giáo viên 2019Expand Thăng hạng Giáo viên 2019
Tuyển công chức 2018
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập

 Văn bản cải cách hành chính

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 3649 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
83/SNV-XDCQ&CTTN 10/02/2020 Cách tính phụ cấp kiêm nhiệm đối với CB cấp xã
11/QĐ-SNV 31/01/2020 Điều động ông Đỗ Công Kim
12/QĐ-SNV 31/01/2020 Điều động ông Thân Trọng Toản
53/TTr-SNV 31/01/2020 Khen thưởng của UBND TP Đà Lạt
54/TTr-SNV 31/01/2020 Ban hành Báo cáo tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2019 Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên - Duyên hải miền Trung và Bảng chấm điểm các nội dung, tiêu chí giao ước thi đua của tỉnh Lâm Đồng năm 2019
51/TTr-SNV 22/01/2020 Triển khai Nghị quyết số 166/NQ-HĐND ngày 21/01/2020 của HĐND tỉnh về sắp xếp, sáp nhập và đổi tiên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
52/TTr-SNV 22/01/2020 Nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và nâng phụ cấp vượt khung đối với CBCCVC và người quản lý doanh nghiệp
09/QĐ-SNV 22/01/2020 Điều động ông Hà Phước Bình
48/TTr-SNV 21/01/2020 Bố trí số lượng CBCC xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lâm Đồng
49/TTr-SNV 21/01/2020 Khen thưởng của Sở Công thường tỉnh Lâm Đồng
50/TTr-SNV 21/01/2020 Khen thưởng của Viễn Thông Lâm Đồng
08/QĐ-SNV 21/01/2020 Điều động ông Dương Thái Hội
11/BC-SNV 21/01/2020 Giải trình, thuyết minh, làm rõ một số nội dung liên quan đến ĐA triển khai thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
61/SNV-XDCQ&CTTN 21/01/2020 Xếp lương đối với CBCC cáp xã huyện Đức Trọng
62/SNV-XDCQ&CTTN 21/01/2020 Xếp lương đối với CBCC cấp xã huyện Di Linh
63/SNV-XDCQ&CTTN 21/01/2020 Xếp lương đối với CBCC cấp xã huyện Đạ Huoai
58/SNV-XDCQ&CTTN 20/01/2020 Tuyển dụng công chức cấp xã
58/SNV-XDCQ&CTTN 20/01/2020 Tuyển dụng công chức cấp xã
59/SNV-VP 20/01/2020 Xác định số kinh phí tiết kiệm năm 2019
60/SNV-VP 20/01/2020 Đăng ký nhu cầu thi tuyển công chức năm 2020
08/BC-SNV 20/01/2020 Công tác kiểm tra, xử lý văn bản; rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2019
09/BC-SNV 20/01/2020 Tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019
10/BC-SNV 20/01/2020 Tình hình thực hiện Đề án Văn hóa công vụ
05/QĐ-SNV 20/01/2020 Chi thu nhập tăng thêm cho CC và người lao động năm 2019
06/QĐ-SNV 20/01/2020 Nâng lương theo niên hạn cho CC bà Phan Thị Lý

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Giới thiệu website
 
TRANG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ - TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: Số  36 Trần Phú, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: (0263) 3822393   Fax: (0263) 3834054
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hòa - Giám đốc Sở Nội vụ
© 2010 Bản quyền thuộc Sở Nội vụ - tỉnh Lâm Đồng