Liên hệ 
Tầng 2, Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng
Số 36 Trần Phú thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.
Điện thoại: 02633.822311
Email: skhdt@lamdong.gov.vn; tbtskhdt@lamdong.gov.vn
Phản ánh - kiến nghị

Điện thoại: 02633.829358 - 02633.501593

 Site Map