Trung tâm đào tạo lái xe - Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt 
Trung tâm đào tạo lái xe - Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt
Địa chỉ: 01 Nguyễn Khuyến – P5 – Đà Lạt - Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.829143
Đào tạo lái xe mô tô hạng A1.

 Các tin cùng chuyên mục