Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng 

Trụ sở chính tại Đà Lạt: 03 Tô Hiến Thành , phường 3 , Đà Lạt , Lâm Đồng

  ĐT : 0263.3832658 – 0263.3827242 – Fax:0263.3832658

  Email : ttdkxcg@lamdong.gov.vn

 Gmail : ttdkldg@gmail.com

- Chi nhánh tại Bảo Lộc: 01 Huỳnh Thúc Kháng, phường 2, TP. Bảo Lộc – Lâm Đồng.

ĐT : 0263.3720025- 0263.3720026 – Fax: 0263.3720025

- Chi nhánh tại Đức Trọng: Tổ 35, Thị trấn Liên Nghĩa- Đức Trọng  – Lâm Đồng.

     ĐT : 0263.3659979– Fax: 0263.3659979.

 Các tin cùng chuyên mục