Đường tỉnh ĐT.721 
Đường tỉnh ĐT.721: Tổng chiều dài 85,13Km gồm:
- Đoạn qua huyện Cát Tiên - Đạ Tẻh - Đạ Huoai: 47,140Km;
- Đoạn qua xã BSa - Đạ PLoa (huyện Đạ Huoai): 10,22Km;
- Đoạn qua Đồng Nai 4 (huyện Bảo Lâm): 27,77.

 Các tin cùng chuyên mục