Lịch công tác tuần từ ngày 23/3 đến ngày 29/3/2019 

                           LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 

(Từ ngày 23/03/2020 đến ngày 29/03/2020)

 

Thứ, ngày tháng

 

Buổi

Chủ trì

& dự họp

 

Nội dung cuộc họp

 

Chuẩn bị

 

Địa điểm

Thứ 2, ngày

23/03/2020

Sáng

Giám đốc

Hội nghị trực tuyến công tác phòng chống dịch COVID -19 của Bộ Quốc phòng

VP

Ban CHQSChiều

Giám đốc và PGĐ

Hội ý Ban Giám đốc Sở

VP

HT Sở

Thứ 3, ngày

24/03/2020

Sáng

Đ/c Gia

P. QLVT

Đại hội điểm Đảng bộ trường cao đẳng  y tế Lâm Đồng

Hội nghị trực tuyến công tác phòng chống dịch COVID -19 của Bộ Quốc phòng

VP

QLVT

Trường CĐY

Bộ CHQS tỉnh

 

Chiều

Đ/c Gia

Đ/c Điền

 

Đánh giá tình hình vi phạm tuyến đường cao tốc Liên Khương - Prenn

Tham dự buổi làm với UBND tp Bảo Lộc  về dự án đầu tư chợ trung tâm của UBND tỉnh

QLHT

VP

Hội trường sở

UBND TP Bảo Lộc

Thứ 4, ngày

25/03/2020

Sáng

Đ/c Gia

P.QLHT

Kiểm tra trật tự hành lang ATĐB

Kiểm tra khảo sát đường dân sinh tránh đi vào khu trung tâm thác Hang Cọp

QLHT

QLHT

Hiện trường

Hiện trường

 

Chiều

   Đ/c Tuấn

 

Họp hội đồng thẩm định xét công nhận các xã đạt chuẩn NTM năm 2019

 

QLHT

UBND tỉnh

 

Thứ 5, ngày

26/03/2020

Sáng

Giám đốc và Đ/c Gia

Họp Sơ kết ATGT Quý I - 2020

VP Ban ATGT

UBND tỉnh

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ 6 , ngày

27/03/2020

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ 7,CN

28/03 và 29/03/2020

Sáng

Chiều

 

 

 

 

 Các tin cùng chuyên mục