Thi trắc nghiệm 
NHÀ THIẾU NHI LÂM ĐỒNG                                     HỘI THI TIN HỌC THIẾU NHI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT 
   THÀ NH ĐOÀN ĐÀ LẠT
  PHÒNG GD & ĐT ĐÀ LẠT   


XIN CHÀO CÁC THI SINH THAM GIA HỘI THI TIN HỌC THIẾU NHI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

THÍ SINH CLICK CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ THI TRẮC NGHIỆM