Đường dây nóng tuyến tỉnh 

TT

Tên đơn vị

Tên cán bộ trực

Số điện thoại

1

Sở Y tế

BSCKII Nguyễn Đức Thuận – Trưởng ban chỉ đạo

0918.220.677

Sở Y tế

BSCKII Trịnh Văn Quyết – Phó trưởng Ban chỉ đạo

0918.016.355

Phòng Nghiệp vụ Y

Th.s BS Võ Kim Hải – Thư ký Ban chỉ đạo

0914.971.889

02633.816.089

2

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh

BS Nguyễn Quốc Minh

0338.490.103

Khoa Phòng chống bệnh Lây Nhiễm - Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.

BS Nguyễn Xuân Song Hà

0918.564.072

Khoa Kiểm dịch Quốc tế - Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Th.s Phạm Thị Thùy Trang

0966.330.034

3

Trung tâm Y tế thành phố Đà Lạt

Th.s BS Nguyễn Thị Hiếu Hòa

0834.305.567

4

Trung tâm Y tế thành phố Bảo Lộc

BS Phan Sỹ Long

0913.141.127