Điều kiện tự nhiên 
New Page 1

Huyện Lạc Dương ngày nay, trước ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng là một địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng ở Nam Tây Nguyên. Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đồng bào các dân tộc huyện Lạc Dương đã một lòng một dạ theo Đảng, theo Cách mạng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước Lạc Dương đã từng là căn cứ của Khu ủy Khu 6 (1961-1962) và Tỉnh ủy Huyên Đức (1961-1965). Lạc Dương có xã căn cứ anh hùng, kiên cường bám trụ và cung cấp sức người, sức của cho Cách mạng. Trong 02 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc Việt Nam, đồng bào các dân tộc Lạc Dương đã đùm bọc, cưu mang nhiều cán bộ Cách mạng của Tỉnh Lâm Đồng; tiếp lương, tải đạn, chiến đấu và phục vụ chiến đấu để bảo vệ vùng căn cứ Cách mạng, bảo vệ các cơ quan đầu não của Tỉnh.

Quá trình đấu tranh đã có nhiều chiến sĩ, đồng bào đã anh dũng hy sinh. Ghi nhận những đóng góp của Lạc Dương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, Đảng và Nhà nước ta đã tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương cao quý; nhiều Bằng khen, Giấy khen cho chiến sĩ và đồng bào. Tặng thưởng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho nhân dân và cán bộ xã Đạ Chais - vùng căn cứ Cách mạng đã có nhiều thành tích xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, năm 1975 ta thiết lập hệ thống hành chính mới, huyện Lạc Dương được thành lập. Nhưng đến tháng 11/1975 giải thể huyện. Các xã Kilplanol Hạ (nay là Đasar, Đachais), Xuân Trường, Xuân Thọ nhập về huyện Đơn Dương; xã Lát, xã Đầm Ròn nhập về  huyện Đức Trọng.

Quá trình hình thành và phát triển, để phù hợp với địa giới hành chính và địa bàn lãnh thổ; đặc biệt là việc giải quyết vấn đề Fulro; UBND tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) chia tách một số huyện trong Tỉnh. Chấp thuận đề nghị của Tỉnh Lâm Đồng, ngày 14/3/1979, Hội đồng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 116/CP thành lập lại huyện Lạc Dương. Đây là sự kiện quan trọng của nhân dân các dân tộc trong Huyện, mở đầu giai đoạn huyện Lạc Dương được hình thành về mặt pháp lý và tích cực chuẩn bị các điều kiện để xây dựng Huyện.

Sau khi thành lập Huyện, hệ thống bộ máy quản lý Nhà nước đã được hình thành từ Huyện đến cơ sở. Qua từng thời kỳ phát triển của Huyện, vai trò quản lý Nhà n­ước về KT-XH AN-QP từ Huyện đến cơ sở đã có nhiều tiến bộ vượt bậc. Hội đồng Nhân dân và UBND các cấp đã được củng cố, kiện toàn cả về số lượng và chất lư­ợng; đặc biệt là qua các kỳ bầu cử HĐND các cấp. Chính quyền các cấp đã đặc biệt chú trọng quan tâm củng cố vai trò hoạt động của các Thôn Buôn, để góp phần tích cực vào công tác quản lý Nhà nước tại cơ sở có hiệu quả.

Về địa giới hành chính: năm 1999 thành lập thêm xã Đư­ng K’Nớh (tách ra từ xã Đạ Long). Đến năm 2003, được sự cho phép của UBND Tỉnh, Huyện tiếp tục thực hiện Quyết định 116/CP ngày 14/3/1979 của Hội đồng Chính phủ về việc quy hoạch và phát triển Thị trấn Lạc Dương trên cơ sở tách một phần diện tích và dân số của xã Lát. Đồng thời, cũng đã tiến hành thành lập thêm xã Đạ Nhim mới trên cơ sở tách ra từ xã Đạ Chais. Việc thành lập thêm một số xã mới và phân định lại địa giới hành chính của một số xã đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đặc biệt là lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng và đảm bảo An ninh chính trị. Hiện nay huyện Lạc Dương gồm 6 đơn vị hành chính, cụ thể Thị trấn Lạc Dương, Xã Lát, Xã Đạ Sar, Xã Đạ Nhim, Xã Đạ Chais, Xã Đưng K’Nớh.

Lạc Dương là một huyện miền núi nằm ở phía Bắc tỉnh Lâm Đồng, có diện tích tự nhiên là 130.963,04 ha. Đất đai, khí hậu, nguồn nước thích hợp thuận lợi cho việc phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế theo hướng nông nghiệp cao như: trồng rau, hoa xuất khẩu, nuôi cá nước lạnh, chăn nuôi đại gia súc… Độ che phủ của rừng đạt 88%, hệ động thực vật phong phú, cùng với hệ thống sông suối, hồ, thác nước… cho phép Lạc Dương khai thác thế mạnh để phát triển du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng và phát triển thủy điện…

Đồng bào các dân tộc trong huyện có nền văn hóa đa dạng, phong phú, giàu bản sắc, hiền hòa, mến khách; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, nhất là về giao thông, bưu chính - viễn thông từng bước được tăng cường; Lạc Dương có vị trí địa lý là vùng phụ cận của thành phố Đà Lạt… đây là những điều kiện rất thuận lợi cho việc đẩy mạnh thu hút đầu tư để thực hiện kế hoạch đột phá, tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong những năm tiếp theo.

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tỉnh, của Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cùng sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các địa phương đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển. Tình hình thu hút đầu tư đạt được kết quả rất khả quan, huyện Lạc Dương đang trở thành nơi thu hút đầu tư mạnh mẽ nhất ở tỉnh Lâm Đồng, tính đến nay đã có 72 dự án đăng ký đầu tư với tổng vốn 7.216 tỷ đồng, trong đó có 38 dự án được cấp chứng nhận đầu tư hoặc thỏa thuận đầu tư với số vốn 1.826 tỷ đồng, chủ yếu là các lĩnh vực thủy điện, du lịch sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao; sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế… được chăm lo.