Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành huyện Đơn Dương

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 685 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1127/UBND 08/08/2018
Thực hiện quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng hương ước, quy ước
1108/UBND 02/08/2018
Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2019
1104/UBND 01/08/2018
Tăng cường công tác phòng ngửa, ngăn chặn, xử lý các hoạt động mua bán, tàng trữ sử dụng pháo trái phép
185/BC-UBND 31/07/2018
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 7 năm 2018
01/QĐ-BTC 30/07/2018
Quyết định về thành lập BGK và tổ thư ký cuộc thi viết tìm hiểu CCHC năm 2018
1073/UBND 27/07/2018
Triển khai, thực hiện chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực phòng chống phần mềm độc hại
1080/UBND 27/07/2018
Tăng cường công tác sơ chế nông sản tại nguồn
02/TL-BTC 27/07/2018
Thể lệ cuộc thi tìm hiểu CCHC năm 2018
1065/UBND 25/07/2018
Tăng cường công tác ứng phó với tình hình mưa bảo lũ, ngập lụt, sạt lỡ đất trên địa bàn huyện
1062/UBND 24/07/2018
Xây dựng kế hoạch và tổ chức cuộc thi tìm hiểu về CCHC năm 2018
1034/UBND 19/07/2018
Tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, huyện sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2018
1032/UBND 19/07/2018
Chiêu sinh lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 73
1047/KH-UBND 19/07/2018
Kế hoạch phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trug tâm thương mại trên địa bàn huyện đến năm 2025
1031/UBND 18/07/2018
Thực hiện tổng hợp báo cáo chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã
1020/UBND 18/07/2018
Thông tin tuyên truyền về triển khai, thực hiện QĐ 45/2016/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ
09/KH-HĐND 17/07/2018
Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnh, huyện sau kỳ họp thường lệ năm 2018
86/TB-UBND 17/07/2018
Thông báo kết luận tại buổi làm việc về công tác chi trả các chế độ, chính sách thông qua dịch vụ bưu điện
165/BC-UBND 16/07/2018
Báo cáo kết quả rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC
1006/UBND 16/07/2018
Bảo đảm an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
85/TB-UBND 16/07/2018
Thông báo kết luận của Đ/c Đinh Ngọc Hùng - CT UBND huyện tại hội nghị sơ kết chương trình xây dựng nông thôn mới
160/BC-UBND 13/07/2018
Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình
999/KH-UBND 13/07/2018
Kế hoạch khắc phục, cải thiện chỉ số CCHC năm 2017, nâng cao chỉ số CCHC huyện Đơn Dương năm 2018 và những năm tiếp theo
994/UBND 12/07/2018
Góp ý dự thảo kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại
159/BC-UBND 11/07/2018
Báo cáo kết quả kiểm tra các dự án đầu tư liê nquan đến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện
990/UBND 11/07/2018
Kiểm tra ra soát việc giao nhận khoán đất lâm nghiệp

Previous Page 1-25 Next Page