Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành huyện Đơn Dương

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 732 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1616/UBND 29/10/2018
Tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện
1609/UBND 26/10/2018
Xây dựng báo cáo phục vụ công tác thẩm tra của Ban VH-XH HĐND tỉnh
1590/UBND 25/10/2018
Phối hợp tham gia Festival văn hóa công chiêng tây nguyên năm 2018
1591/UBND 25/10/2018
Thực hiện kế hoạch khảo sát, kiểm kê khoa học, cam kết cộng đồng xây dựng hồ sơ nghệ thuật lảm gốm truyền thống
243/BC-UBND 24/10/2018
Báo cáo kết quả ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2018
1572/UBND 24/10/2018
Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TU của Tỉnh ủy
1581/UBND 24/10/2018
Cắm mốc khôi phục ranh giới hành chính giữa TT Thạnh Mỹ và xã Lạc Lâm
1566/UBND 23/10/2018
Đề xuất chương trình công tác năm 2019
1558/UBND 22/10/2018
Đẩy mạnh và nâng cap hiệu quả thực hiện công tác CCHC trên địa bàn huyện
107/TB-UBND 17/10/2018
Thông báo kết luận của Đ/c Lê Hữu Túc - PCT UBND huyện tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Tu Tra
1530/UBND 15/10/2018
tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện ban hành
05/BC-ĐKTr 12/10/2018
Báo cáo kết quả công tác CCHC tại các xã, thị trấn năm 2018
1525/UBND 12/10/2018
Thực hiện dự án hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo cách tiếp cận đa ngành và cải thiện môi trường đầu tư cho nông nghiệp 
234/BC-UBND 11/10/2018
Báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết 16 của Ban thường vụ Tỉnh ủy
07/QĐ-HĐND 10/10/2018
Quyết định thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Ban pháp chế HĐND huyện
105/TB-UBND 10/10/2018
Thông báo kết luận của Đ/c Đinh Ngọc Hùng tại hội nghị sơ kết tình hình KT-XH 9 tháng đầu năm 2018
223/BC-UBND 09/10/2018
Báo cáo tình hình KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm 2018
1497/UBND 09/10/2018
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQVN các cấp
1504/UBND 09/10/2018
Tổng hợp và cung cấp thông tin cho bao công thương thực hiện số báo cáo chuyên đề
1506/UBND 09/10/2018
Triển khai thực hiện công tác thu thập CSDL quốc gia về dân cư
1443/QĐ-UBND 02/10/2018
Quyết định về giao số lượng người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm học 2018 - 2019
228/BC-UBND 01/10/2018
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 9 năm 2018
103a/TB-UBND 27/09/2018
Thông báo kết luận của Đ/C Đinh Ngọc Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo TT Dran về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KT-XH 9 tháng đầu năm 2018
1393/UBND 26/09/2018
Thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách những tháng cuối năm 2018
99/TB-UBND 21/09/2018
Thông báo kết luận của Đ/C Đinh Ngọc Hùng - CT UBND huyện tại buổi làm việc với TT Thạnh Mỹ

Previous Page 1-25 Next Page