Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành huyện Đơn Dương

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 565 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
599/UBND 03/05/2018
Lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện nhận đầu thu KTS
601/UBND 03/05/2018
Tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh dại
593/UBND 02/05/2018
Cập nhật hồ sơ CBCCVC vào phầm mềm quản lý CBCCVC
689/QĐ-UBND 02/05/2018
Quyết định thay đổi bổ sung hội đồng thành viên hội đồng tư vấn thuế thị trấn Thạnh Mỹ
57/TB-UBND 02/05/2018
Thông báo chương trình công tác tháng 5 năm 2018
582/UBND 27/04/2018
Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện
584/UBND 27/04/2018
Xây dựng kế hoạch thực hiện và báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2017
585/UBND 27/04/2018
Triển khai công tác quản lý thuê bao di động trả trước
586/UBND 27/04/2018
Ý kiến, kiến nghị phục vụ kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
573/KH-UBND 27/04/2018
Kế hoạch tổ chức tháng hành động về vệ sinh an toàn lao động năm 2018
674/QĐ-UBND 27/04/2018
Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phát triển thanh niên năm 2018
87/BC-UBND 26/04/2018
Báo cáo tình hình KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh 4 tháng đầu năm 2018
89/BC-UBND 26/04/2018
Báo cáo số liệu trong quản lý bảo vệ rừng, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp
561/UBND 26/04/2018
Báo cáo tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội
05/KH-HĐND 20/04/2018
Kế hoạch tiếp xúc cử tri của đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh Lâm Đồng
546/KH-UBND 20/04/2018
Kế hoạch duy trì bền vững kết quả dự án Bill và Melinda Gates
79/BC-UBND 16/04/2018
Báo cáo tổng kết công tác phòng chống thiên tại, TKCN năm 2017
476/KH-UBND 11/04/2018
Kế hoạch tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm năm 2018
458/UBND 10/04/2018
Tăng cường đấu tranh, ngăn ngừa đẩy lùi suy thoái tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ
457/KH-UBND 10/04/2018
Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị 24/CT-TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng
450/KH-UBND 09/04/2018
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông huyện giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025
45/TB-UBND 06/04/2018
Thông báo tổ chức lớp 'Kỹ năng giao tiếp, văn hóa công sở và đạo đức công vụ
46/TB-UBND 06/04/2018
Thông báo tổ chức loo7p1 QLNN ngạch chuyên viên
418/UBND 04/04/2018
Đăng ký sử dụng chữ ký số dành cho tổ chức, cá nhân
535/QĐ-UBND 04/04/2018
Quyết định kiện toàn BCĐ các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2018 - 2020

Previous Page 1-25 Next Page