Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành huyện Đơn Dương

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 1842 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1783/UBND-BHXH 14/11/2019 V/v phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình
284/BC-UBND 13/11/2019 Báo cáo sơ kết Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện
1772/UBND 13/11/2019 V/v kiểm tra, xử lý nội dung kiến nghị của ông Lê Thành Phương
1778/UBND-TH1 13/11/2019 V/v rà soát, tham mưu Quyết định kiện toàn các Ban chỉ đạo, Hội đồng chuyên ngành cấp huyện
1782/KH-UBND 13/11/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam trên địa bàn huyện
1776/KH-UBND 13/11/2019 Kế hoạch thực hiện quy trình đánh giá, công nhận đơn vị học tập của các đơn vị trên địa bàn huyện Đơn Dương năm 2019
98/TB-UBND 13/11/2019 Thông báo v/v thụ lý giải quyết nội dung kiến nghị
1592/QĐ-UBND 12/11/2019 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo đổi mới giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện
1756/KH-UBND 12/11/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Đơn Dương
1583/QĐ-UBND 11/11/2019 Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra đánh giá xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã năm 2019
1751/UBND-HT 11/11/2019 V/v Góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện kế hoạch 101-KH/TU của Tỉnh ủy Lâm Đồng
120/KH-VHTT 11/11/2019 Kế hoạch tổ chức Hội thi ảnh đẹp với chủ đề "Đơn Dương quê hương tôi" năm 2019
121/KH-VHTT 11/11/2019 Kế hoạch tổ chức "Liên hoan ẩm thực, Văn hóa đặc trưng của các dân tộc" huyện Đơn Dương năm 2019
294/BC-UBND 08/11/2019 Báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát các cuôc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước năm 2019
1749/UBND 08/11/2019 V/v Đánh giá xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã năm 2019
594/KH-HĐNVQS 08/11/2019 Kế hoạch họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện xét miễn nhiệm, hoãn và triển khai nhiệm vụ khám sức khỏe NVQS năm 2020
1742/UBND 07/11/2019 V/v rà soát, giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính tồn quá hạn
291/BC-UBND 07/11/2019 Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo và người có công với cách mạng năm 2019
1735/UBND-HKL 07/11/2019 Vv báo cáo xử lý các tồn tại trong công tác giao khoán rừng, đất lâm nghiệp theo Nghị định 01, 135, 168 trên địa bàn huyện Đơn Dương
1734/UBND-TH1 07/11/2019 V/v đẩy mạnh các giải pháp diều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách những tháng cuối năm 2019
1732/UBND-TTVH 07/11/2019 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2019
1731/UBND-BHXH 07/11/2019 V/v đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
43/KH-HĐND 06/11/2019 Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh, huyện trước kỳ họp cuối năm 2019 HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021
1727/UBND 06/11/2019 V/v Danh sách Lãnh đạo tham gia tổ công tác kiểm tra toàn bộ diện tích giao khoán theo Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh
1718/UBND-VX 06/11/2019 V/v xây dựng báo cáo phục vụ công tác thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh

Previous Page 1-25 Next Page