Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Văn bản QPPL
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục Hành chính
Truyền thanh Truyền hình
Liên hệ
Sơ đồ website
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Các phòng-ban
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND-UBND huyện
Công khai ngân sách
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Hướng dẫn kỹ thuật
Thủ tục Hành chính
TTHC Cấp huyện
TTHC Cấp xã
CSDL hành chính quốc gia
Một cửa Điện tử
Văn bản QPPL
Huyện Đơn Dương
Văn bản UBND tỉnh
Huyện ủy Đơn Dương
Video giới thiệu
Đơn Dương Hội Nhập Và Phát Triển
Video thời sự của huyện
Phóng sự Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm huyện Đơn Dương
Phóng sự Điểm Sáng Vùng Sâu

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasThủ tục Hành chính > TTHC Cấp huyện
TTHC Cấp huyện 

 

STT

TÊN THỦ TỤC

 

 

I

LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

 

 

1

Thủ tục cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài về việc riêng.

 

 

 II

LĨNH VỰC TƯ PHÁP 

 

 

A

Lĩnh vực chứng thực

 

 

1

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

 

 

2

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 

 

3

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

 

 

4

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

 

 

5

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 

 

6

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

 

7

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản đã được Phòng Tư pháp chứng thực

 

 

8

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

 

 

9

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

 

 

10

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

 

 

11

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

 

 

12

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

 

 

B

Lĩnh vực đăng ký hộ tịch

 

 

1

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

 

 

2

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

 

 

3

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

 

 

4

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

 

 

5

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

 

 

6

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

 

 

7

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

 

 

8

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

 

 

9

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

 

 

10

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

 

 

11

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).

 

 

12

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

 

 

13

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

 

14

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

 

 

15

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

 

 

16

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

 

 

C

Lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật

 

 

1

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật

 

 

2

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật

 

 

3

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

 

 

 D

Lĩnh vực bồi thường nhà nước 

 

 

1

Phục hồi danh dự (cấp huyện)

 

 

2

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện)

 

 

III

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

A

Giáo dục mầm non

 

 

1

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập

 

 

2

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập

 

 

B

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

 

 

3

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

 

 

4

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

 

 

C

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

 

 

5

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

 

 

6

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

 

 

7

Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên

 

 

8

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

 

 

9

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

 

 

D

Giáo dục trung học cơ sở

 

 

10

Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

 

 

11

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

 

 

12

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

 

 

13

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

 

 

14


Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

 

15

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

 

16

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

 

 

17

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

 

 

18

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

 

 

19

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

 

 

20

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

 

 

21

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

 

 

22

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

 

 

23

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

 

 

24

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học).

 

 

25

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

 

 

26

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

 

 

27

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)

 

 

28

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

 

 

29

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

 

 

30

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

 

 

31

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

 

 

E

Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác

 

 

32

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

 

 

33

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

 

 

34

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở

 

 

35

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

 

 

36

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

 

 

F

Giáo dục Tiểu học

 

 

37

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

 

 

G

Giáo dục Trung học

 

 

38

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở

 

 

H

Giáo dục thường xuyên

 

 

39

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

 

 

IV

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ

 

 

A

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

 

 

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

 

 

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

 

 

3

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

 

 

4

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

 

 

5

Cấp lại giấy chứng nhận hộ kinh doanh

 

 

B

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã

 

 

6

Đăng ký hợp tác xã

 

 

7

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

 

8

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã

 

 

9

Đăng ký hợp tác xã chia

 

 

10

Đăng ký hợp tác xã tách

 

 

11

Đăng ký hợp tác xã hợp nhất

 

 

12

Đăng ký hợp tác xã sáp nhập

 

 

13

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)

 

 

14

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)

 

 

15

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

 

 

16

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

 

 

17

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

 

 

18

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hợp tác xã

 

 

19

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

 

 

20

Thông báo về việc góp vốn mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

 

 

21

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

 

22

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

 

23

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

 

 

24

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

 

 

C

Lĩnh vực đấu thầu

 

 

25

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

 

 

26

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư

 

 

27

Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu

 

 

28

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

 

 

V

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

 

 

A

Lĩnh vực Quản lý Giá và Công sản

 

 

1

Kê khai giá

 

 

2

Đăng ký giá

 

 

B

Lĩnh vực Tài chính - Ngân sách

 

 

3

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

 

 

4

Thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm

 

 

VI

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

 

 1

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội.

 

 

 2

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

 

 

 3

Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke

 

 

 4

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

 

 

 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn ban đầu tư 1000 bản đến dưới 2000 bản 

 

 

 6

 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

 

 

 7

 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 

 

 

 8

 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

 

 

 9

 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

 

 

 10

 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

 

 

11 

 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

 

 

12

Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

 

 

13

Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

 

 

14

Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

 

 

15

Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

 

 

16


Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

 

 

17

Thủ tục công nhận lần đầu “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

 

 

18

Thủ tục công nhận lại “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

 

 

VII

LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

 

1

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

 

 

2

Khai báo thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy

 

 

3

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

 

4

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

 

5

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

 

6

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

 

VIII

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

1

Đăng ký khai thác nước dưới đất

 

 

2

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

 

 

3

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

 

 

4

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân.

 

 

5

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

 

 

6

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 

 

7

Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

 

 

8

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

 

 

9

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

 

      10  Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

 

IX

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ LPG chai

 

 

2

Cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ LPG chai

 

 

3

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ LPG chai

 

 

4

Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

 

 

5

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá

 

 

6

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá

 

 

7

Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

 

8

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

 

9

Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

 

10

Cấp giấy phép bán lẻ rượu

 

 

11

cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu

 

 

12

Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu

 

 

13

Cấp giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện, thành phố

 

 

14

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện, thành phố

 

 

15

Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện, thành phố

 

 

16

Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

 

17

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

 

18

Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

 

 19

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

 

20 

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

 

X

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

 

 

1

Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật/ báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh 9 trường hợp thiết kế 01 bước )

 

 

2

cấp giấy phép xây dựng ( GPXD) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

 

 

3

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

 

 

4

Cấp giấy phép di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

 

 

5

Điều chỉnh GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

 

 

6

Gia hạn GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

 

 

7

Cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh

 

 

8

Thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

 

 

9

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện 

 

 

10

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

 

 

 

 

XI

LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA, GIAO THÔNG - VẬN TẢI

 

 

1

Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

 

 

2

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

 

 

3

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

 

 

4

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

 

5

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

 

6

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

 

 

7

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

 

 

8

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

 

 

9

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

 

 

10

Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

 

 

11

Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

 

 

 12

Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa 

 

 

XII

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH, XÃ HỘI

 

 

A

Thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng lao động Thương binh và Xã hội

 

 

An toàn lao động

 

 

1

Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động

 

 

Lĩnh vực dạy nghề

 

 

2

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

 

 

Lao động tiền lương

 

 

3

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

 

 

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

 

 

4

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

 

 

5

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

 

 

Bảo trợ xã hội

 

 

6

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

7

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

8

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

9

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

10

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp

 

 

11

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

 

 

12

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

 

 

13

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

 

 

Người có công

 

 

14

Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

 

 

15

Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình, đi điều trị phục hồi chức năng

 

 

B

TTHC liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

 

 

Bảo trợ xã hội

 

 

16

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

 

 

17

Đăng ký thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

 

 

18

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

 

19

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

 

 

20

Hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)

 

 

21

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

 

 

22

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

 

 

Người có công

 

 

23

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

 

 

24

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công tử trần

 

 

Phòng chống tệ nạn xã hội

 

 

25

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

 

 

26

Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

 

 

27

Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

 

 

C

Liên thông UBND xã - Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

 

 

Bảo trợ xã hội

 

 

28

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

 

D

Liên thông các cấp

 

 

Bảo trợ xã hội

 

 

29

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

 

 

Người có công

 

 

30

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia

 

 

31

Giải quyết chế độ ưu đãi với thân nhân liệt sĩ

 

 

32

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

 

 

33

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

 

 

34

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

 

 

35

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

 

 

36

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt nam anh hùng

 

 

37

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

 

 

38

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về không còn giấy tờ

 

 

39

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

 

 

40

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

 

 

41

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt mộ liệt sĩ

 

 

42

Giải quyết chế độ người có công với cách mạng

 

 

43

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trường hoặc bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang bộ, Thủ trường cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

 

44

Đổi hoặc cấp lại Bằng tổ quốc ghi công

 

 

45

Giải quyết hưởng chế độ ưu dãi đối với người hoat động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

 

46

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học

 

 

47

Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

 

 

XIII

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

A

 PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Bố trí ổn định dân cư trong huyện

2

Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh

3

Hỗ trợ dự án liên kết

4

Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

5

Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại

6

Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

B

THỦY LỢI

7

Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi do UBND cấp tỉnh phân cấp (UBND huyện phê duyệt)

8

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện

9

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện.

10

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên).

11

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

C

LÂM NGHIỆP

12

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư)

13

Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)

14

Xác nhận bảng kê lâm sản

D

THỦY SẢN

15

Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

16

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

E

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

17

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện)

 

 

XIV

LĨNH VỰC Y TẾ

 

1

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

2

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

XV

LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

 

A

Lĩnh vực giải quyết khiếu nại

 

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu

 

2

Giải quyết khiếu nại lần hai

 

B

Lĩnh vực giải quyết tố cáo

 

3

Giải quyết tố cáo

 

C

Lĩnh vực tiếp công dân

 

4

Tiếp công dân

 

D

Thủ tục xử lý đơn thư

 

5

Xử lý đơn thư

 

E

Thủ tục phòng chống tham nhũng

 

6

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

 

7

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

 

8

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

 

9

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

 

10

Thủ tục thực hiện việc giải trình

 

XI

LĨNH VỰC NỘI VỤ

 

A

TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

1

Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

 

2

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

 

3

Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

 

B

TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

 

1

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội (các Hội thuộc lĩnh vực ngành Nội vụ quản lý)

 

2

Thủ tục thành lập hội

 

3

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

 

4

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

 

5

Thủ tục đổi tên hội

 

6

Thủ tục hội tự giải thể

 

7

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

 

C

QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN

 

1

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

 

2

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

 

3

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

 

4

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

 

5

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

 

6

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

 

7

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

 

8

Thủ tục đổi tên quỹ

 

9

Thủ tục quỹ tự giải thể

 

10

Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

 

11

Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

 

D

LĨNH VỰC TÔN GIÁO

 

1

Thủ tục Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 điều 41 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

 

2

Thủ tục Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo nhiệu xã thuộc một huyện

 

3

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

 

4

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện

 

5

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

 

6

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

 

7

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

 

8

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngượng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

 

E

THI ĐUA KHEN THƯỞNG

 

1

Thủ tục đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

 

2

Thủ tục đề nghị tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

 

3

Thủ tục đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

 

4

Thủ tục đề nghị tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

 

5

Thủ tục đề nghị Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

 

6

Thủ tục đề nghị Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

 

7

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

 

8

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình

 

XVII

LĨNH VỰC DÂN TỘC

 

1

Thủ tục công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

 

2

Thủ tục đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

 

XVIII

LĨNH VỰC ĐẶC THÙ

 

1

Đăng ký cơ sở sản xuất áp dụng quy trình Vietgap

 

2

Xác định vị trí xây dựng bảng quảng cáo.

 

3

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu “Mác mác Đơn Dương”

 

4

.Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu “Mác mác Đơn Dương”

 

5

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Dứa Cayenne Đơn Dương”.

 

6

Cấp lại văn bản chấp thuận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Dứa Cayenne Đơn Dương”.

 

 

 

 

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019
Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3621612; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng