DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN DI LINH KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2016 - 2020 
New Page 1

Số TT

Họ và Tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Địa chỉ e-mail

01

Nguyễn Canh

Bí thư – Chủ tịch HĐND huyện

Huyện ủy

canhng@lamdong.gov.vn

02

Vũ Đình Sơn

Phó Bí thư

Huyện ủy

sonvd@lamdong.gov.vn         

03

Trần Đình Sỹ

Phó Bí thư – Chủ tịch UBND

UBND huyện

sytd@lamdong.gov.vn

04

K’BRoi

Phó Bí thư

Huyện ủy

kbroi@lamdong.gov.vn

05

Đoàn Văn Bông

UVBTV-Phó chủ tịch HĐND

HĐND huyện

bongdv@lamdong.gov.vn

06

Hoàng Quốc Cường

UVBTV-Chủ tịch UBMTTQ VN huyện

UBMTTQVN huyện

cuonghq@lamdong.gov.vn

07

Nguyễn Văn Bính

UVBTV-Trưởng Ban dân vận

Ban Dân vận Huyện ủy

binhnvdl@lamdong.gov.vn

08

Hà Văn Duyên

UVBTV-Trưởng Tuyên giáo

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

duyenhv@lamdong.gov.vn

09

Lê Hồng Phong

UVBTV-Trưởng Ban Tổ chức

Ban Tổ chức Huyện ủy

phonglhdl@lamdong.gov.vn

10

Nguyễn Văn Liêm

UVBTV-Trưởng Ban Kiểm tra

Ban Kiểm tra Huyện ủy

liemnv@lamdong.gov.vn

11

Ngô Quốc Huy

UVBTV - Trưởng Công an

Công an huyện

 

12

Nguyễn Hữu Toản

UVBTV- Bí thư Đảng ủy Thị trấn

Đảng ủy Thị trấn Di Linh

 

13

Phạm Hồng Ngoại

Phó Chủ tịch HĐND

HĐND huyện

ngoaiph@lamdong.gov.vn

14

Lâm Thị Phước Linh

Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND

UBND huyện

linltp@lamdong.gov.vn

15

Trần Nhật Thi

Phó Chủ tịch UBND

UBND huyện

thitn@lamdong.gov.vn

16

Trần Đức Công

Phó Chủ tịch UBND

UBND huyện

congtd@lamdong.gov.vn

17

Triệu Trí Kiên

Phó Ban tổ chức

Ban Tổ chức

kientt@lamdong.gov.vn

18

Vũ Đức Nhuần

Chánh văn phòng HĐND&UBND

HĐND&UBND huyện

nhuanvd@lamdong.gov.vn

19

Trần Thị Tâm

Chủ tịch Hội LHPN huyện

Hội LHPN huyện

 

20

Đinh Duy Thành

Chính trị viên

BCH Quân sự huyện

 

21

Hàn Văn Chúc

Trưởng phòng

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

chuchv@lamdong.gov.vn

22

Nguyễn Văn Chính

Phó trưởng Công an huyện

Công an huyện

 

23

Đới Ngọc Văn

Trưởng phòng

Phòng Nội vụ

vandn@lamdong.gov.vn

24

Vũ Hồng Long

Trưởng phòng

Phòng Nông nghiệp PTNT

 

25

Đinh Duy Truyền

Trưởng phòng

Phòng Văn hóa và Thông tin

truyendd@lamdong.gov.vn

26

Hồ Sỹ Huy

Chánh Văn phòng Huyện ủy

Văn phòng Huyện ủy

huyhs@lamdong.gov.vn

27

Hàng Dờng Bồnh

Bí thư Đảng ủy xã Đinh Trang Hòa

Đảng ủy xã Đinh Trang Hòa

 

28

Nguyễn Hữu Cường

Bí thư Đảng ủy xã Tân Thượng

Đảng ủy Tân Thượng

 

29

Phan Hồng Vinh

Bí thư Đảng ủy xã Đinh Lạc

Đảng ủy Đinh Lạc

vinhph@lamdong.gov.vn

30

Hàng Dờng K’Chiến

Bí thư xã Đinh Trang Thượng

Đảng ủy Đinh Trang Thượng

 

31

Bùi Văn Thảo

Giám đốc Trung tâm QL&KTCTCC

Trung tâm QL&KT CTCC

thaobv@lamdong.gov.vn

32

Nguyễn Thế Học

Chánh thanh tra

Thanh tra huyện

hocnt@lamdong.gov.vn

33

Nguyễn Văn Hương

Chi cục trưởng

Chi cục thuế Di Linh

 

34

Nguyễn Ngọc Giao Linh

Giám đốc Kho bạc Nhà nước

Kho bạc Nhà nước Di Linh

linhnng@lamdong.gov.vn

35

Trần Thanh Hải

Chánh án Tòa án

Tòa án nhân dân huyện

 

36

Phạm Hồng trinh

Viện trưởng

Viện kiểm sát nhân dân huyện

 

37

Phan Đình Đồng

Trưởng phòng

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

38

Nguyễn Bình Định

Chủ tịch LĐLĐ huyện

Liên đoàn lao động huyện

 

39

K’BRès

Bí thư Đảng ủy xã Gung ré

Đảng ủy xã Gung ré

 

40

Đặng Văn Quang

Chủ tịch UBND Thị trấn

UBND Thị trấn Di Linh

 

41

Đoàn Ngọc Tuyền

Chủ tịch UBND xã Gia Hiệp

UBND xã Gia Hiệp

 

42

K’ Lôl

Chủ tịch UBND xã Bảo Thuận

UBND xã Bảo Thuận

kloi @lamdong.gov.vn