Lãnh đạo Văn phòng 

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1

Chánh văn phòng: Ông Võ Văn Hoàng
Sinh ngày: 06/02/1965
Quê quán: Xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Cử nhân kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị
Điện thoại: CQ: 063.3900879 DĐ: 0983220494

 

2

Phó Chánh văn phòng: Ông Lê Thủy
Sinh ngày: 27/07/1969
Quê quán: Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư quản lý đất đại, Cao cấp lý luận chính trị

Điện thoại: CQ: DĐ: 0913684784

 

3

Phó Chánh văn phòng: Ông Huỳnh Quang Lộc
Sinh ngày: 16/03/1973
Quê quán: Quảng Bình
Dân tộc: Kinh
Thạc sỹ Luật, Cao cấp lý luận chính trị

Điện thoại: CQ: 063.331564 DĐ: 0919517873

 

 4

Phó Chánh văn phòng: Ông Nguyễn Tiến Dũng
Sinh ngày: 16/10/1969
Quê quán: Phú Thọ
Dân tộc: Kinh
Thạc sỹ Luật, cử nhân Quản trị kinh doanh,
Cao cấp luận chính trị
Điện thoại: CQ: 063.3540334  DĐ: 0983443939