Danh bạ điện thoại nội bộ 

1. Trụ sở Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng

02 Trần Hưng Đạo, Phường3, Thành phố Đà Lạt

Điện thoại : 063.3822821 Fax: 063.3531703

Thư điện tử (email) : hdnd@lamdong.gov.vn

2. Danh bạ điện thoại lãnh đạo và công chức Văn phòng HĐND tỉnh

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Võ Văn Hoàng

Chánh văn phòng

3531.980

0983.220.494

2

Lê Thủy

Phó chánh văn phòng

3835.284

0913.684.784

3

Ca Văn Luật

TP. Công tác HĐND

3533.025

0918.012.723

4

Phan Nguyên Ngọc Dung

Trưởng phòng. HC-TC-QT

3832.530

0979.810.303

5

Đinh Thị Minh

Phó phòng HC-TC-QT

3531.820

0919.979.555

6

Nguyễn Thị Huyền

Kế Toán

3531.820

0915.645360

7

Đinh Thị Thu

Văn thư -thủ quỹ

3822.821

01688.439.423

8

Nguyễn Văn Sơn

Chuyên viên

3820.796

0919.771.012

9

Hoàng Công Thức

Chuyên viên

3820.796

0978.175.267

10

Hoàng Thị Hoàn

Chuyên viên

3822.821

01682.032.337

11

Nguyễn Thành Chung

Chuyên viên

3822.821

0908.620.406

12

Trần Quốc Diên

Chuyên viên

3821.279

0933.720.279

13

Hoàng Thị Nguyệt

Chuyên viên

3835.284

01233.626.111

14

Trần Văn Dũng

Chuyên viên

3747.466

01652.4568.39

15

Trương Hùng

Lái xe

3822.821

0918.220.914

16

Lê Hồng Chương

Lái xe

3822.821

0987.290.977

17

Nguyễn Hữu Trung

Lái xe

3822.821

0913.668.037

18

Nguyễn Văn Đạt

Lái xe

3822.821

0979.133.640