Vườn Quốc gia BIDUOP - NÚI BÀ 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI - EMAIL - VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP-NÚI BÀ

(CẬP NHẬT NGÀY 06/12/2019)

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : vqgbdnb@lamdong.gov.vn

STT

Họ và tên

Chức vụ (Đảng chính quyền)

Đơn vị phòng ban

Điện thoại

Địa chỉ mail công vụ

1

Lê Văn Hương

Bí thư Đảng bộ cs-Giám đốc kiêm Hạt trưởng

HKL VQG Bidoup-Núi Bà

0912081303

huonglv@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Lương Minh

Phó Bí thư Đảng bộ cs-Phó Giám đốc

 

0918815159

minhnl@lamdong.gov.vn

3

Tôn Thiện An

Phó Giám đốc

 

0856316789

antt@lamdong.gov.vn

4

Nguyễn Mạnh Cường

Trưởng phòng

Phòng Tổ chức – Hành chính

0918590890

cuongnm@lamdong.gov.vn

5

Võ Đức Cường

Phó Trưởng phòng

Phòng Tổ chức – Hành chính

0916834839

cuongvd.bidoup@lamdong.gov.vn

6

Nguyễn Thị Minh Hồng

Trưởng phòng

Phòng Tài vụ

0918589889

hongntm@lamdong.gov.vn

7

Đào Viết Lương

Trưởng phòng

Phòng Kế hoạch&HTQT

0989658123

luongdv@lamdong.gov.vn

8

Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng phòng

Phòng Kỹ thuật&NCKH

0919066134

tuanna.bidoup@lamdong.gov.vn

9

Bùi Thế Hoàng

Phó Trưởng phòng

Phòng Kỹ thuật&NCKH

0979230632

hoangbt@lamdong.gov.vn

10

Lê Văn Sơn

Phó Giám đốc TT-phụ trách TT

TT Nghiên cứu quốc tế rừng nhiệt đới

0917693288

sonlv@lamdong.gov.vn

11

Phạm Xuân Nguyên

Phó Giám đốc TT-phụ trách TT

TT Du lịch sinh thái và GDMT

0944115715

nguyenpx@lamdong.gov.vn

12

Phạm Quang Hải

Phó Hạt trưởng

Hạt kiểm lâm VQG Bidoup– Núi Bà

0979412544

haipq@lamdong.gov.vn