Viện Kiểm Sát Nhân Dân 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI EMAIL – VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

(CẬP NHẬT NGÀY 06/12/2019)

 

Điện thoại: 02633.829547; Fax: 02633. 829548.

Địa chỉ: số 22 Pasteur – Phường 4 – TP Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 02633.822107; Fax: 02633.829548; 02633.829547;

email: vksnd@lamdong.gov.vn; Website: http://vks.lamdong.gov.vn 

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ email

(mail.lamdong.gov.vn)

Cơ quan

Di động

1

Vũ Văn Diến

Viện trưởng- Bí thư BCS

02633.821458

0982233155

dienvv@lamdong.gov.vn

2

Lê Văn Trữ

Phó Viện trưởng

02633.828402

0918675117

trulv@lamdong.gov.vn

3

Nguyễn Quang Tuyến

Phó Viện trưởng- Bí thư Đảng ủy

02633.550679

0937384149

tuyennq@lamdong.gov.vn

4

Nguyễn Thành Minh

Phó Viện trưởng

02633.565557

0989517097

minhntvks@lamdong.gov.vn

5

Nguyễn Tiến Dân

Phó Chánh Văn phòng

02633.828397

0919389959

dannt@lamdong.gov.vn

6

Nguyễn Minh Huệ

Phó Chánh Văn phòng

02633.828408

0919162033

huenm@lamdong.gov.vn