Tòa Án nhân dân 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : tand@lamdong.gov.vn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị, phòng ban

Địa chỉ Email công vụ

1

Đào Chiến Thắng

Chánh án

 

thangdc@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Hữu Mừng

Phó Chánh án

 

mungnh@lamdong.gov.vn

3

Nguyễn Thị Thu Hà

Chánh VP

Văn phòng

hanttta@lamdong.gov.vn

4

Nguyễn Vĩnh Minh

Phó Chánh VP

Văn phòng

minhnvta@lamdong.gov.vn

5

Huỳnh Văn Hiệp

Trưởng phòng

TCCB, Thanh tra và Thi đua khen thưởng

hiephv@lamdong.gov.vn

6

Bùi Thị Song Dung

Phó Trưởng phòng

TCCB, Thanh tra và Thi đua khen thưởng

dungbts@lamdong.gov.vn 

7

Nguyễn Kim Đồng

Trưởng phòng

Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án

dongnk@lamdong.gov.vn

8

Bùi Hữu Nhân

Chánh tòa

Tòa Dân sự

nhanbh@lamdong.gov.vn

9

Vũ Thị Nguyệt

Phó Chánh tòa

Tòa Dân sự

nguyetvt@lamdong.gov.vn

10

Phan Minh Dũng

Chánh tòa

Tòa Hình sự

dungpm@lamdong.gov.vn

11

Nguyễn Hữu Hồng

Chánh tòa

Tòa Kinh tế

hongnh@lamdong.gov.vn

12

Trịnh Văn Hùng

Thẩm phán

Tòa Hành chính

hungtv@lamdong.gov.vn

13

Huỳnh Châu Thạch

Thẩm phán

Tòa Dân sự

thachhc@lamdong.gov.vn