Sở Y tế 
Địa chỉ hộp thư của cơ quan : syt@lamdong.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Địa chỉ thư điện tử

1

Phạm Thị Bạch Yến

Giám đốc

Ban giám đốc

yenptb@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Đình Thắng

Phó giám đốc

Ban giám đốc

thangnd@lamdong.gov.vn

3

Đỗ Hoàng Hải

Trưởng phòng

Phòng Tổ chức cán bộ

haidh@lamdong.gov.vn

4

Trịnh Văn Quyết

Chánh Thanh tra

Thanh tra Sở

quyettv@lamdong.gov.vn

5

Đồng Sỹ Quang

Trưởng phòng

Phòng Nghiệp vụ Y - Dược

quangds@lamdong.gov.vn

6

Nguyễn Văn Thịnh

Trưởng phòng

Phòng Kế hoạch tổng hợp

thinhnv@lamdong.gov.vn

7

Hoàng Văn Lợi

Trưởng phòng

Phòng Tài chính Kế toán

loihv@lamdong.gov.vn