Sở Xây Dựng 

DANH BẠ CỦA SỞ XÂY DỰNG CẬP NHẬT NGÀY 04/12/2019

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : sxd@lamdong.gov.vn 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT Di động

ĐT Cơ quan (0263…)

Hộp thư công vụ

1

Lê Quang Trung

Giám đốc

0938312567

3822968

Trunglq@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Dũng

Phó Giám đốc

0913789464

3821268

Dungn@lamdong.gov.vn

3

Bùi Quang Sơn

Phó Giám đốc

0913737012

3540012

Sonbq@lamdong.gov.vn

4

Nguyễn Văn Anh

Chánh Văn Phòng

0985569737

3826348

anhnv@lamdong.gov.vn

5

Hoàng Duy Hưng

Trưởng phòng Kinh tế VLXD, Quản lý nhà và TT BĐS

0908368573

3821469

hunghd@lamdong.gov.vn

6

Nguyễn Văn Hùng

Trưởng phòng  Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị

0913762533

3540500

hungnv@lamdong.gov.vn

7

Phan Văn Trung

Trưởng phòng  Quy hoạch kiến trúc

0913722275

3540249

 

trungpv.sxd 

@lamdong.gov.vn

8

Phạm Văn Lộc

Trưởng phòng  Quản lý xây dựng

0913660102

3825752

locpv@lamdong.gov.vn

9

Phạm Quang Bắc

Phó Chánh Thanh tra

(Phụ trách Thanh tra)

0979779397

3831983

bacpq@lamdong.gov.vn

10

Phan Hồng Trường

Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Tư vấn

0913789375

3831 985

truongph@lamdong.gov.vn

11

Nguyễn Long Tiên Hân

Giám đốc Ban quản lý dự án đẩu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

0942843090

 

hannlt@lamdong.gov.vn

12

Nguyễn Văn Đức

Giám đốc Ban quản lý Ký túc xá Sinh viên Đà Lạt

09143865945

3590 077

 

 

 

New Page 1

DANH BẠ TRƯỚC NGÀY 04/12/2019

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị, phòng ban công tác

Địa chỉ thư điện tử

1

Lê Quang Trung

Giám đốc

Sở Xây dựng

Trunglq@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Dũng

Phó Giám đốc

Sở Xây dựng

Dungn@lamdong.gov.vn

3

Bùi Quang Sơn

Phó Giám đốc

Sở Xây dựng

Sonbq@lamdong.gov.vn

4

Chu Minh Chiến

Chánh Văn phòng

Sở Xây dựng

chiencm@lamdong.gov.vn

5

Hoàng Duy Hưng

Chánh Thanh tra

Sở Xây dựng

hunghd@lamdong.gov.vn

6

Trần Đức Lộc

Trưởng phòng

Quy hoạch – Kiến trúc

loctd@lamdong.gov.vn

7

Nguyễn Đức Hiếu

Trưởng phòng

Quản lý chất lượng công trình

hieund@lamdong.gov.vn

8

Hoàng Văn Tĩnh

Trưởng phòng

Kinh tế xây dựng

tinhhv@lamdong.gov.vn

9

Nguyễn Văn Hùng

Trưởng phòng

Hạ tầng kỹ thuật

hungnv@lamdong.gov.vn

10

Nguyễn Văn Anh

Phụ trách phòng

Quản lý nhà

anhnv@lamdong.gov.vn

11

Phan Hồng Trường

Giám đốc

Trung tâm Kiểm định và Tư vấn

truongph@lamdong.gov.vn