Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : svhttdl@lamdong.gov.vn

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị, phòng, ban công tác

Địa chỉ thư điện tử

1

Nguyễn Thị Nguyên

Giám Đốc

nguyennt@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Tiến Hải

Phó Giám đốc

haint@lamdong.gov.vn

3

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Phó Giám đốc

ngocntb@lamdong.gov.vn

4

Nguyễn Anh Hùng

Phó Giám đốc

hungna@lamdong.gov.vn

5

Trần Mạnh Linh

Chánh văn phòng

Văn phòng Sở

linhtm@lamdong.gov.vn

6

Ngọc Lý Hiển

Trưởng phòng

Phòng quản lý Di sản văn hóa

hiennl@lamdong.gov.vn

7

Hoàng Ngọc Huy

Trưởng phòng

Phòng Nghiệp vụ du lịch

huyhn@lamdong.gov.vn

8

Mai Viết Đảng

Chánh thanh tra

Phòng thanh tra

dangmv@lamdong.gov.vn

9

Nguyễn Tiến Hải

Trưởng phòng

Phòng nghiệp vuụ Thể thao

haing@lamdong.gov.vn

10

Phan Tuấn Anh

Trưởng phòng

Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia Đình

anhpt@lamdong.gov.vn

11

Đỗ Thị Bạch Như

Phó phụ trách

Phòng Nghiệp vụ văn hóa

nhudtb@lamdong.gov.vn

12

Phan Thị Lệ Thi

Phó phụ trách

Phòng kế hoạch tài chính

thiptl@lamdong.gov.vn