Sở Thông tin và Truyền thông 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ EMAIL - SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG LÂM ĐỒNG

STT

Họ tên

Chức vụ (Đảng, chính quyền)

Cơ quan (phòng ban) công tác

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Viết Vân

Giám đốc Sở

Sở Thông tin và truyền thông

0981657979

vannv@lamdong.gov.vn

2

Lê Thanh Liêm

Phó Giám đốc Sở

Sở Thông tin và truyền thông

0941777799

liemlt@lamdong.gov.vn

3

Huỳnh Minh Hải

Phó Giám đốc Sở

Sở Thông tin và truyền thông

0911671167

haihh@lamdong.gov.vn

4

Nguyễn Đạo Hoàng

Chánh văn phòng

Văn phòng Sở Thông tin và truyền thông

0931.278788

hoangnd@lamdong.gov.vn

5

Nguyễn Thúy Hằng

Chánh thanh tra

Thanh tra

0918.433039

hangnt@lamdong.gov.vn

6

Nguyễn Vũ Linh Sang

Giám đốc trung tâm

Trung tâm quản lý cổng thông tin điện tử

0909456560

sangnvl@lamdong.gov.vn

7

Nguyễn Thị Huyền Diệu

Trưởng phòng

Phòng Thông tin báo chí xuất bản

0941446111

dieunth@lamdong.gov.vn

8

Nguyễn Đình Thảo

Trưởng phòng

Kế hoạch tài chính

0982205533

thaond@lamdong.gov.vn

9

Bế Hải Triều

Phó trưởng phòng

Công nghệ thông tin

0982204466

trieubh@lamdong.gov.vn

10

Đặng Kim Tuấn

Phó trưởng phòng

Bưu chính viễn thông

0917.577268

tuandk@lamdong.gov.vn

11

Trương Thị Thùy Nga

Phó giám đốc

Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông

0961719779

ngattt@lamdong.gov.vn