Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: Tầng 4, Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng 
Máy trực trong giờ hành chính: 02633 837 497 Ngoài giờ hành chính: 0914 234 779
Hộp thư điện tử: snnptnt@lamdong.gov.vn
STT Họ và Tên Chức vụ Địa chỉ thư điện tử công vụ
LÃNH ĐẠO SỞ
1 Nguyễn Văn Sơn Giám đốc sonnv@lamdong.gov.vn
2 Hoàng Sĩ Bích Phó Giám đốc bichhs@lamdong.gov.vn
3 Võ Danh Tuyên Phó Giám đốc  
VĂN PHÒNG SỞ
(vp-snnptnt@lamdong.gov.vn)
4 Trần Anh Tuấn Chánh Văn phòng tuanta.snptnt@lamdong.gov.vn
5 Nguyễn Thị Mùi Phó chánh Văn phòng  
6 Nguyễn Thị Thanh Sơn Văn thư  
PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
(ptckh-nnptnt@lamdong.gov.vn)
7 Nguyễn Thị Hải Trưởng phòng haingt@lamdong.gov.vn
8 Nguyễn Chí Linh Phó trưởng phòng linhnc@lamdong.gov.vn
9 Phạm Tiến Hưng Phó trưởng phòng  
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
10 Trần Văn Thông Trưởng phòng  
11 Phạm Như Ngọc Phó trưởng phòng  
12 Nguyễn Mạnh Hùng Phó trưởng phòng  
THANH TRA SỞ
(tt-nnptnt@lamdong.gov.vn)
13 Võ Đình Thọ Chánh Thanh tra  
14 Lê Văn Hùng Phó chánh Thanh tra  
15 Trần Thanh Bình Phó chánh Thanh tra  
CÔNG ĐOÀN NGÀNH
16 Nguyễn Bá Trung Chủ tịch  
17 Phạm Truyền Phó chủ tịch  
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ
Chi cục Thủy Lợi
(cctl@lamdong.gov.vn)
18 Nguyễn Hà Lộc Chi cục trưởng locnh@lamdong.gov.vn
19 Nguyễn Văn Huề Phó chi cục trưởng  
Chi cục Quản lý chất lượng nông Lâm sản và Thủy sản
(ccqlclnlsts@lamdong.gov.vn)
20 Nguyễn Văn Lục Chi cục trưởng  
21 Nguyễn Phúc Tín Phó chi cục trưởng  
22 Nguyễn Thùy Quý Phó chi cục trưởng  
Chi cục Kiểm Lâm
(cckl@lamdong.gov.vn)
23 Nguyễn Khang Thiên Chi cục trưởng  
24 Lê Quang Nghiệp Phó chi cục trưởng  
25 Bùi Thanh Phong Phó chi cục trưởng  
26 Phạm Văn Huy Phó chi cục trưởng  
27 Đội KLCD & PCCCR số 1   dklcdpcccr1@lamdong.gov.vn
28 Đội KLCD & PCCCR số 2   dklcdpcccr2@lamdong.gov.vn
29 Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng   hklductrong@lamdong.gov.vn
30 Hạt Kiểm lâm huyện Di Linh   hkldilinh@lamdong.gov.vn
31 Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương   hkllacduong@lamdong.gov.vn
32 Hạt Kiểm lâm huyện Đam Rông   hkldamrong@lamdong.gov.vn
33 Hạt Kiểm lâm Tp Bảo Lộc   hklbaoloc@lamdong.gov.vn
34 Hạt Kiểm lâm huyện Đạ Tẻh   hkldateh@lamdong.gov.vn
35 Hạt Kiểm lâm Tp Đà Lạt   hkldalat@lamdong.gov.vn
36 Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm   hklbaolam@lamdong.gov.vn
37 Hạt Kiểm lâm huyện Đơn Dương   hkldonduong@lamdong.gov.vn
38 Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Hà   hkllamha@lamdong.gov.vn
39 Hạt Kiểm lâm huyện Đạ Huoai   hkldahuoai@lamdong.gov.vn
40 Hạt Kiểm lâm huyện Cát Tiên   hklcattien@lamdong.gov.vn
Chi cục Phát triển nông thôn
(ccptnt@lamdong.gov.vn)
41 Phạm Hưng Chi cục trưởng  
42 Hồ Thanh Phát Phó chi cục trưởng  
Chi cục Chăn nuôi Thúy y và Thủy sản
(ccty@lamdong.gov.vn)
43 Nguyễn Đức Hưng Chi cục trưởng  
44 Hoàng Huy Liệu Phó chi cục trưởng  
45 Phạm Phi Long Phó chi cục trưởng  
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
(ccbvtv@lamdong.gov.vn)
46 Lại Thế Hưng Chi cục trưởng  
47 Nguyễn Thị Tuyết Phó chi cục trưởng  
48 Đào Văn Toàn Phó chi cục trưởng  
49 Nguyễn Thị Phương Loan Phó chi cục trưởng  
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
qbvptr@lamdong.gov.vn
50 Hoàng Tất Dương Giám đốc  
51 Võ Minh Thâm Phó Giám đốc  
52 Nguyễn Văn Bằng Phó Giám đốc  
53 Phạm Văn An Phó Giám đốc  
Trung tâm Khuyến Nông
(ttkn@lamdong.gov.vn)
54 Nguyễn Minh Trường Phó Giám đốc  
55 Võ Văn Lập Phó Giám đốc  
Trung tâm Dự trữ Vật tư Thú Y và Bảo vệ thực vật
56 Trần Văn Tuận Giám đốc  
57 Trần Duy Thương Phó Giám đốc  
Trung tâm Quản lý đầu tư và Khai thác Thủy lợi
58 Trịnh Quang Ứng Giám đốc  
59 Nguyễn Bá Bình Phó Giám đốc  
60 Phùng Đức Lộc Phó Giám đốc  
Trung tâm Giống và Vật tư nông nghiệp
61 Nguyễn Thành Đạt Giám đốc  
62 Lê Thị Bạch Thanh Phó Giám đốc  
63 Lê Đỗ Hoàng Việt Phó Giám đốc  
64 Hồ Tấn Mỹ Phó Giám đốc  
65 Trần Minh Điện Phó Giám đốc  
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
66 Nguyễn Nhất Ninh Giám đốc  
67 Phan Văn Hợi Phó Giám đốc  
Văn phòng Điều phối Chương trình Nông thôn mới
68 Nguyễn Đình Khoát Phó chánh Văn phòng  
Ban quản lý Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT)
69 Phạm Trung Dũng Giám đốc  
70 Nguyễn Phùng Hạnh Phó Giám đốc  
BQL Dự án Phát triển CSHT nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (PRICHP)
71 Đinh Dũng Tuấn Phó Giám đốc  
Ban quản lý Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và An toàn thực phẩm (LIFSAP)
72 Nguyễn Minh Sơn Giám đốc  
73 Phan Quốc Hùng Phó Giám đốc  
74 Tống Duy Hùng Phó Giám đốc  
BQL Dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn
75 Hà Thanh Bình Giám đốc  
76 Lê Xuân Mạnh Phó Giám đốc  
77 Đinh Dũng Tuấn Phó Giám đốc