Sở Khoa học Công nghệ  
Địa chỉ hộp thư của cơ quan : skhcn@lamdong.gov.vn
 
STT
 
Họ và tên
 
Chức vụ
 
Đơn vị phòng ban công tác
 
Địa chỉ email công vụ
 
1 Võ Thị Hảo Giám đốc Sở KH&CN haovt@lamdong.gov.vn
2 Nguyễn Minh Tâm Phó giám đốc Sở KH&CN tamnm@lamdong.gov.vn
3 Đỗ Minh Ngọc Phó giám đốc Sở KH&CN ngocdm@lamdong.gov.vn
4 K’ Nhiễu Phó chánh văn phòng Văn phòng knhieu@lamdong.gov.vn
5 Vũ Thị Thái Phó chánh văn phòng Văn phòng thaivt@lamdong.gov.vn
6 Lê Đức Thọ Chánh Thanh tra Thanh tra thold@lamdong.gov.vn
7 Phan Đình Hồng Phó chánh thanh tra Thanh tra hongpd@lamdong.gov.vn
8 Đặng Hữu Huy Phó trưởng phòng Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành huydh@lamdong.gov.vn
9 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Phó trưởng phòng Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành nhanntt@lamdong.gov.vn
10 Quản Hành Quân Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học quanqh@lamdong.gov.vn
11 Nguyễn Hữu Nam Phó trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học namnh@lamdong.gov.vn
12 Võ Khiếm Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở khiemv@lamdong.gov.vn
13 Đoàn Quang Huy Phó trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở huydq@lamdong.gov.vn
14 Phạm Thị Nhâm Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng nhampt@lamdong.gov.vn
15 Nguyễn Văn Lâm Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng lamnv@lamdong.gov.vn
16 Ngô Đình Văn Châu Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ chaundv@lamdong.gov.vn
17 Nguyễn Như Chương  Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ chuongnn@lamdong.gov.vn
18 Phan Công Du Giám đốc Ban Quản lý Khu CNSH&NN ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt dupc@lamdong.gov.vn
19 Nguyễn Lê Quốc Hùng Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu CNSH&NN ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt hungnlq@lamdong.gov.vn