Sở Giao thông Vận tải 
New Page 1

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ ĐỊA CHỈ E-MAIL

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : sgtvt@lamdong.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

(Đảng chính quyền)

Đơn vị, phòng, ban công tác

Điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

1

Trương Hữu Hiệp

Tỉnh uỷ viên

Giám đốc

Ban Giám đốc Sở

0914950079

hiepth@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Văn Gia

Bí thư đảng uỷ Sở

Phó Giám đốc

Ban Giám đốc Sở

0913743827

gianv@lamdong.gov.vn

3

Bùi Sơn Điền

Phó bí thư đảng uỷ Sở

Phó Giám đốc

Ban Giám đốc Sở

0918249153

dienbs@lamdong.gov.vn

4

Hoàng Anh Tuấn

Phó Giám đốc

Ban Giám đốc Sở

0913762545

tuanha@lamdong.gov.vn

5

Nguyễn Thị Kim Lan

Chánh Văn phòng

Văn phòng Sở

0918675749

lanntk@lamdong.gov.vn

6

Nguyễn Hữu Thỏa

Phó Chánh văn phòng

Văn phòng Sở

0974242462

thoanh@lamdong.gov.vn

7

Trương Trung Thắng

Trưởng phòng

Phòng Kế hoạch - Tài chính

0903362181

thangtt@lamdong.gov.vn

8

Lê Quang Nhân

Phó phòng

Phòng Kế hoạch - Tài chính

0919448441

hainnt@lamdong.gov.vn

9

Võ Quang Vũ

Trưởng phòng

Phòng quản lý vận tải, phương tiện và người đi lại

0903160220

thangtt@lamdong.gov.vn

10

Nguyễn Nguyễn Trí Hải

Phó phòng

Phòng quản lý vận tải, phương tiện và người đi lại

0946373539

hainnt@lamdong.gov.vn

11

Nguyễn Thanh Chương

Trưởng phòng

Phòng Quản lý hạ tầng giao thông

0918776211

chuongnt@lamdong.gov.vn

12

Nguyễn Hữu Thành

Phó phòng

Phòng Quản lý hạ tầng giao thông

0988403303

thanhnhsgt@lamdong.gov.vn

13

Xuân Đức

Phó phòng

Phòng Quản lý hạ tầng giao thông

0907877699

duclx@lamdong.gov.vn

14

Lương Anh Quốc

Phó phòng

Phòng Quản lý hạ tầng giao thông

0989576465

quocla@lamdong.gov.vn

15

Trương Văn Huấn

Chánh Thanh tra

Thanh tra Sở

0965498969

huantv@lamdong.gov.vn

16

Ngô Văn Hải

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra Sở

0913841355

haingo@lamdong.gov.vn

17

Trần Xuân Hưởng

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra Sở

0903333074

huongtx@lamdong.gov.vn

18

Trần Văn Hiệp

Giám đốc

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông

0983524446

hieptvsgt@lamdong.gov.vn

19

Phạm Bé

Phó Giám đốc

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

0918007436

bep@lamdong.gov.vn

20

Phạm Văn Thái Bình

Phó Giám đốc

Ban quản lý bảo trì đường bộ

0976984897

binhpvt@lamdong.gov.vn