Qũy Đầu tư Phát triển 

 Địa chỉ hộp thư của cơ quan : qdtpt@lamdong.gov.vn


DANH BẠ CỦA QUỶ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LÂM ĐỒNG

(CẬP NHẬT NGÀY 04/12/2019)

 

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị, phòng ban

ĐT Cơ quan

ĐT di động

Địa chỉ email công vụ

Trương Thị Lệ

Giám đốc – Bí thư chi bộ

Quỹ Đầu tư phát triển

 

0918012745

lett@lamdong.gov.vn

Cao Văn Danh

Phó Giám đốc

Quỹ Đầu tư phát triển

 

0918675666

danhcv@lamdong.gov.vn

Trần Thị Thanh Hoa

Phó Giám đốc

Quỹ Đầu tư phát triển

 

0913188967

hoattt@lamdong.gov.vn

Lê Minh Thanh

Kế toán trưởng – Phó bí thư chi bộ

Phòng Kế toán

 

0919419571

thanhlm@lamdong.gov.vn

Vũ Thị Loan Phương

Uỷ viên Chi uỷ

Phòng Nghiệp vụ 1

 

0985467858

phuongvtl@lamdong.gov.vn

Lê Thị Ngọc Trinh

Phó phòng

Phòng Kế toán

 

 

trinhltn@lamdong.gov.vn

Đào Dũng Trí

Trưởng phòng

Phòng Nghiệp vụ 1

 

 

tridd@lamdong.gov.vn

Vũ Thị Bích Ngọc

Trưởng phòng

Phòng Hành chính Tổng hợp

 

 

ngocvtb@lamdong.gov.vn