Kho Bạc Nhà Nước 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI – EMAIL – KHO BẠC NHÀ NƯỚC LÂM ĐỒNG

(CẬP NHẬT NGÀY 06/12/2019)

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : kbnn@lamdong.gov.vn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị, phòng ban

Điện Thoại

Địa chỉ mail công vụ

1

Mai Giang Nam

Giám đốc

KBNN Lâm Đồng

0919448199

huongttt@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Quốc Chiến

P. Giám đốc

KBNN Lâm Đồng

0918525329

chiennq@lamdong.gov.vn