Công An tỉnh 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - CÔNG AN TỈNH 

(Cập nhật ngày 10/12/2019 )

Địa chỉ hộp thư của cơ quan :  ca@lamdong.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

1

Đại tá Đào Ngọc Cần

Phó Giám đốc phụ trách

0693 449 232

candn@lamdong.gov.vn

2

Đại tá Nguyễn Quang Thống

Phó Giám đốc

0693 449 001

thongnq@lamdong.gov.vn

3

Đại tá Lê Hồng Phong

Phó Giám đốc

0693 449 599

phonglhca@lamdong.gov.vn

4

Đại tá Đinh Xuân Huy

Phó Giám đốc

0693 449 002

huydx@lamdong.gov.vn

5

Thượng tá Trương Minh Đương

Phó Giám đốc

0693 449 616

duongtm@lamdong.gov.vn