Công An tỉnh 

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - CÔNG AN TỈNH 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan :  ca@lamdong.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị, phòng, ban công tác

Địa chỉ thư điện tử

1

Bùi văn Sơn

Giám đốc

Công an tỉnh Lâm Đồng

sonbv@lamdong.gov.vn

2

Vũ Nhân Khánh

Phó Giám đốc

Công an tỉnh Lâm Đồng

khanhvn@lamdong.gov.vn

3

Trần Đình Thư

Phó Giám đốc

Công an tỉnh Lâm Đồng

thutd@lamdong.gov.vn

4

Lê Hồng Phong

Phó Giám đốc

Công an tỉnh Lâm Đồng

phonglhca@lamdong.gov.vn

5

Trương Minh Đương

Phó Giám đốc

Công an tỉnh Lâm Đồng

duongtm@lamdong.gov.vn

6

Nguyễn Quang Thống

Phó Giám đốc

Công an tỉnh Lâm Đồng

thongnq@lamdong.gov.vn

7

Phùng Tất Thành

Trưởng phòng

Phòng tham mưu

thanhptca@lamdong.gov.vn