Ban QL các KCN 

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : bqlkcn@lamdong.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Địa chỉ thư điện tử

1

Trần Xuân Vượng

Trưởng ban

Ban Quản lý các KCN Lâm Đồng

vuongtx@lamdong.gov.vn

2

Phạm Thế Hùng

Phó Trưởng ban

Ban quản lý các KCN Lâm Đồng

pthung@lamdong.gov.vn

3

Lê Văn Đạo

Phó Trưởng ban

Ban quản lý các KCN Lâm Đồng

daolv@lamdong.gov.vn

4

Đặng Kim Lâm

Trưởng phòng

P.Quản lý Đầu tư

lamdk@lamdong.gov.vn

5

Võ Thị Tuyết Nhung

Chánh Văn phòng

Văn phòng

nhungvtt@lamdong.gov.vn

6

Nguyễn Hoàng Vũ

Trưởng phòng

P.Quản lý DN&XNK

vunh@lamdong.gov.vn

7

Lê Hải

Trưởng phòng

P.Quản lý QH&MT

hail@lamdong.gov.vn

8

Nguyễn Quang Đạt

Giám đốc

Công ty PTHT KCN Phú Hội

datnq@lamdong.gov.vn

9

Triệu Thanh Nguyên

Giám đốc

Công ty PTHT KCN Lộc Sơn

nguyentt@lamdong.gov.vn