BQL Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Khu Văn Hóa - Thể Thao 

  Địa chỉ hộp thư của cơ quan :   bqldavhtt@lamdong.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị phòng ban, công tác

Địa chỉ thư điện tử

1

Lê Tứ

Giám đốc

BQL Dự án ĐT-XD khu VH-TT tỉnh Lâm Đồng

letu@lamdong.gov.vn

2

Trương Duy Bảo

Phó Giám đốc

BQL Dự án ĐT-XD khu VH-TT tỉnh Lâm Đồng

Baotddavhtt@lamdong.gov.vn

3

Nguyễn Văn Quân

Trưởng phòng

Phòng Hành chính - Tổng hợp, BQL

quannvbql@lamdong.gov.vn

4

Phan Thanh Hà

Trưởng phòng

Phòng Kỹ thuật - Nghiệp vụ, BQL

haphdavhtt@lamdong.gov.vn

5

Nguyễn Tô Minh

Trưởng phòng

Phòng Điều hành Dự án, BQL

minhntdavhtt@lamdong.gov.vn