BQL Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Khu Văn Hóa - Thể Thao 

  Địa chỉ hộp thư của cơ quan :   bqldavhtt@lamdong.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị phòng ban, công tác

Điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

1

Trương Duy Bảo

Giám đốc

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu Văn hóa-Thể thao tỉnh Lâm Đồng

 0982345745

baotddavhtt@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Tô Minh Phó Giám đốc

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu Văn hóa-Thể thao tỉnh Lâm Đồng

 0911664468

minhntdavhtt@lamdong.gov.vn

3

Nguyễn Văn Quân

Trưởng phòng

Phòng Hành chính - Tổng hợp, BQL

 

quannvbql@lamdong.gov.vn

4

Phan Thanh Hà

Trưởng phòng

Phòng Kỹ thuật - Nghiệp vụ, BQL

 

haphdavhtt@lamdong.gov.vn

5

Lê Tứ

(Giám đốc cũ)

Phòng Điều hành Dự án, BQL

 

letu@lamdong.gov.vn