Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : bchqs@lamdong.gov.vn

STT Hộ và tên Cấp bậc Chức vụ Địa chỉ thư điện tử
 1 Nguyễn Văn Sơn   Thượng tá Phó Chính uỷ  sonnv@lamdong.gov.vn 
2 Nguyễn Bình Sơn Đại tá Chỉ huy trưởng sonnb@lamdong.gov.vn
3 Nguyễn Nhật Nga Đại tá Chính uỷ ngann@lamdong.gov.vn
4 Vy Thanh Minh Đại tá Phó CHT-TMT minhvt@lamdong.gov.vn
5 Trần Chiến Đại tá Phó Chính uỷ chiennt@lamdong.gov.vn
6 Lê Anh Vương Đại tá Phó Chỉ huy trưởng  
7 Nguyễn Khắc Lưu Thượng tá Chánh Văn phòng  
8 Lưu Văn Đô Trung tá Phó Chánh Văn phòng