Hội VHNT 

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị, phòng, ban công tác

Địa chỉ thư điện tử

1

Nguyễn Thanh Đạm

Chủ tịch Hội

Hội VHNT

tbtnguyenthanhdam@gmail.com

2

Hà Hữu Nết

Phó Chủ tịch

Hội VHNT

hahuunet@gmail.com