DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : btgtu@lamdong.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ thư điện tử

1

Đ/c Trần Văn Hiệp

TUV, Trưởng ban

hieptv@lamdong.gov.vn

2

Đ/c Nguyễn Vĩnh Phúc

Phó trưởng ban thường trực

phucnv@lamdong.gov.vn

3

Đ/c Nguyễn Thị Mỵ

Phó trưởng ban

mynt@lamdong.gov.vn

4

Đ/c Nghiêm Xuân Đức

Phó trưởng ban

nxduc@lamdong.gov.vn

5

Đ/c Vương Tôn Kiên

Chánh văn phòng

kienvttg@lamdong.gov.vn

6

Đ/c Vũ Thị Hồng Vĩnh

Trưởng phòng GDLLCT

vinhvth@lamdong.gov.vn

7

Đ/c Lê Văn Tòa

Giám đốc Trung tâm TTCTTG

toalv@lamdong.gov.vn

8

Đ/c Nguyễn Thanh Hồng

Trưởng phòng VH-VN

hongnt.btg@lamdong.gov.vn

9

Đ/c Lê Thị Vân

Trưởng phòng Tuyên truyền

vanlt.btg@lamdong.gov.vn

10

Đ/c Nguyễn Tuấn Dương

Trưởng phòng Khoa giáo

duongnt.btg@lamdong.gov.vn