Hướng dẫn sử dụng thư điện tử công vụ tỉnh Lâm Đồng 

Hiện nay, sử dụng thư điện tử trở thành nhu cầu cần thiết với mọi cá nhân, tổ chức. Đối với các cơ quan nhà nước, Chính phủ đã có Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 3 tháng 12 năm 2008 về tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong cơ quan nhà nước.

Tại Lâm Đồng, UBND tỉnh đã đầu tư và đưa vào sử dụng hệ thống thư điện tử (email) công vụ nhằm trang bị cho cán bộ công chức thuộc cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội thuộc tỉnh để trao đổi thông tin, văn bản trong công tác chuyên môn. Hệ thống này ngoài việc đáp ứng các tính năng và tiêu chuẩn do nhà nước quy định còn có tính bảo mật cao, ổn định. Với giao diện tiếng Việt, ngoài tính năng chính là gửi nhận thư, hệ thống còn có các ứng dụng kèm theo như lập lich, theo dõi công việc, ghi chép, lưu trữ tài liệu,… Hệ thống có hỗ trợ giao thức truy cập IMAP và POP nên người dùng có thể xử lý thư trực tuyến trên nền web hoặc chạy trong các phần mềm duyệt thư trên máy trạm như Oulook Expess, Microsoft Outlook, Thunderbird,…

Tài liệu này hướng dẫn sử dụng những tính năng cơ bản của webmail client, là ứng dụng trên nền web để duyệt thư điện tử tại máy tính của người dùng. Phần cuối tài liệu hướng dẫn cách thiết lập và sử dụng trên phần mềm Microsoft Oulook 2003.

 

Tải về toàn văn <Hướng dẫn sử dụng thư điện tử công vụ tỉnh Lâm Đồng>