DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH 

 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : vpdbqhhdnd@lamdong.gov.vn

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ thư điện tử

1

Võ Văn Hoàng

Phó văn phòng

hoangvv@lamdong.gov.vn

2

Từ Quang Minh

Phó văn phòng

minhtq@lamdong.gov.vn

3

Nguyễn Văn Năm

Phụ trách phòng HC-TC-QT

nvnam@lamdong.gov.vn

4

Trần Thị Bạch Yến

Phó phòng HC-TC-QT

yenttb@lamdong.gov.vn

5

Đinh Thị Minh

Phó phòng HC-TC-QT

minhdt@lamdong.gov.vn

6

Đặng Thị Nga

Trưởng phòng Công tác QH

ngadtqh@lamdong.gov.vn

7

Bùi Gia Quân

Phó phòng Công tác QH

quanbg@lamdong.gov.vn

8

Lê Thủy

Trưởng phòng Công tác HĐND

thuyl@lamdong.gov.vn

9

Ca Văn Luật

Phó phòng Công tác HĐND

luatcv@lamdong.gov.vn

10

Huỳnh Quang Lộc

Trưởng phòng Thông tin Dân nguyện

lochq@lamdong.gov.vn