DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - HUYỆN LÂM HÀ 
New Page 2

Địa chỉ hộp thư tổ chức

TT

Tên tổ chức

Địa chỉ thư điện tử

1

Huyện ủy huyện Lâm Hà

hulamha@lamdong.gov.vn

2

HĐND huyện Lâm Hà

hdndlamha@lamdong.gov.vn

3

UBND huyện Lâm Hà

ubndlamha@lamdong.gov.vn

4

Văn phòng HĐND và UBND huyện Lâm Hà

vpubndlamha@lamdong.gov.vn


Địa chỉ hộp thư cá nhân

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị, phòng, ban công tác

Địa chỉ thư điện tử

1

Trần Thanh Phương Chủ tịch HĐND huyện phuongtt@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Đức Tài Chủ tịch UBND huyện HĐND huyện taind@lamdong.gov.vn

3

Đinh Đức Chí Phó chủ tịch UBND huyện HĐND huyện chidd@lamdong.gov.vn

4

Trần Lệ Quyên Phó chủ tịch HĐND huyện HĐND huyện quyentl@lamdong.gov.vn

5

Nguyễn Minh An Phó chủ tịch UBND huyện HĐND huyện anminh@lamdong.gov.vn

6

Nguyễn Huyến Chánh văn phòng HĐND - UBND Văn phòng HĐND - UBND huyenn@lamdong.gov.vn

7

Nguyễn Văn Tân Trưởng phòng Nội vụ Phòng Nội vụ tannv@lamdong.gov.vn

8

Lưu Đức Nam Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội Phòng Lao động Thương binh và Xã hội namld@lamdong.gov.vn

9

Lê Thị Liên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Phòng Tài chính - Kế hoạch lienlt@lamdong.gov.vn

10

Trần Văn Minh Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin Phòng Văn hóa - Thông tin minhtv@lamdong.gov.vn

11

Trương Quốc Khánh Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn khanhtq@lamdong.gov.vn

12

Lê Văn Thiêm Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường Phòng Tài nguyên -  Môi trường thiemlv@lamdong.gov.vn

13

Đỗ Quốc Tuân Trưởng phòng Tư Pháp Phòng Tư Pháp tuandq@lamdong.gov.vn

14

Nguyễn Văn Sinh Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo Phòng Giáo dục - Đào tạo sinhnv@lamdong.gov.vn

15

Tô Vũ Ất Trưởng phòng Dân tộc Phòng Dân tộc attv@lamdong.gov.vn

16

Trần Đức Hải Chánh Thanh tra Thanh tra haitdlh@lamdong.gov.vn

17

Nguyễn Văn Hùng Đội trưởng đội thanh tra xây dựng Đội thanh tra xây dựng hungnvlh@lamdong.gov.vn

18

Nguyễn Văn Phụng Trưởng phòng Kinh tế -Hạ tầng Phòng Kinh tế -Hạ tầng phungnv@lamdong.gov.vn