DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - HUYỆN ĐẠ TẺH 

Địa chỉ hộp thư tổ chức

TT

Tên tổ chức

Địa chỉ thư điện tử

1

Huyện ủy huyện Đạ Tẻh

hudateh@lamdong.gov.vn

2

HĐND huyện Đạ Tẻh

hdnddateh@lamdong.gov.vn

3

UBND huyện Đạ Tẻh

ubnddateh@lamdong.gov.vn

4

Văn phòng HĐND và UBND huyện Đạ Tẻh

vpubnddateh@lamdong.gov.vn

 

 

 

STT Tổ chức Địa chỉ thư điện tử
1 Phòng Công thương huyện Đạ Tẻh ctdateh@lamdong.gov.vn
2 Phòng Dân tộc huyện huyện Đạ Tẻh dtdateh@lamdong.gov.vn
3 Phòng Giáo dục huyện Đạ Tẻh gddateh@lamdong.gov.vn
4 Phòng LĐTBXH huyện Đạ Tẻh ldtbxhdateh@lamdong.gov.vn
5 Phòng NN&PTNT huyện Đạ Tẻh nnptntdateh@lamdong.gov.vn
6 Phòng Nội vụ huyện Đạ Tẻh nvdateh@lamdong.gov.vn
7 Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Đạ Tẻh tckhdateh@lamdong.gov.vn
8 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đạ Tẻh tnmtdateh@lamdong.gov.vn
9 Phòng Tư Pháp huyện Đạ Tẻh tpdateh@lamdong.gov.vn

 

Địa chỉ hộp thư cá nhân

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ thư điện tử

1

Đỗ Phú Quới

Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh

quoidp@lamdong.gov.vn

2

Bùi Văn Hùng

Phó bí thư

bvhung@lamdong.gov.vn

3

Nguyễn Văn Hải

Chủ tịch UBND huyện

nvhai@lamdong.gov.vn

4

Phạm Ngọc Anh Tuấn

Phó chủ tịch

tuanpna@lamdong.gov.vn

5

Nguyễn Mạnh Việt

Phó chủ tịch

vietnm@lamdong.gov.vn

 

 

 

TT

Phòng ban

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ thư điện tử

1

Phòng Văn hóa Thông tin

Ngô Quang Mỹ

Trưởng phòng

MyNQ@lamdong.gov.vn

2

Trần Viết Danh

Phó trưởng phòng

 

3

Phòng Dân tộc

Lê Văn Khương

Trưởng phòng

 

4

K B Rêh

Phó trưởng phòng

RehKB@lamdong.gov.vn

5

Phòng Y tế

Nguyễn Văn Hạo

Trưởng phòng

HaoNV@lamdong.gov.vn

6

Phòng Kinh tế Hạ tầng

Nguyễn Hoàng Minh

Trưởng phòng

MinhNH@lamdong.gov.vn

7

Lê Bá Phụng Anh

Phó trưởng phòng

AnhLBP@lamdong.gov.vn

8

Phòng Nội vụ

Hoàng Văn Quỳnh

Trưởng phòng

QuynhHV@lamdong.gov.vn

9

Nguyễn Văn Sáng

Phó trưởng phòng

SangNV@lamdong.gov.vn

10

Phòng NN&PTNT

Lê Mậu Tuấn

Trưởng phòng

TuanLM@lamdong.gov.vn

11

Nguyễn Trường Sơn

Phó trưởng phòng

SonNT@lamdong.gov.vn

12

Phòng Tài nguyên Môi trường

Nguyễn Duy Thái

Trưởng phòng

ThaiND@lamdong.gov.vn

13

Nguyễn Khắc Tuyên

Phó trưởng phòng

TuyenNK@lamdong.gov.vn

14

Phòng LĐTB&XH

Đinh Viết Bảo

Trưởng phòng

BaoDV@lamdong.gov.vn

15

Trịnh Thị Thủy

Phó trưởng phòng

ThuyTT@lamdong.gov.vn

16

Phòng Tài Chính Kế hoạch

Lê Cao Đài

Trưởng phòng

DaiLC@lamdong.gov.vn

17

Phan Bá Thọ

Phó trưởng phòng

ThoPB@lamdong.gov.vn

18

Phòng Tư Pháp

PhạmThanh Giang

Trưởng phòng

GiangPT@lamdong.gov.vn

19

Nhữ Thị Thanh Hương

Phó trưởng phòng

HuongNTT@lamdong.gov.vn

20

Văn phòng HĐND&UBND

Vũ Thành Nam

Chánh văn phòng

NamVT@lamdong.gov.vn

21

Nguyễn Thị Ánh Ngọc

Phó chánh văn phòng

NgocNTA@lamdong.gov.vn

22

Đài TT-TH huyện

Trịnh Thế Vang

Trưởng đài

 

23

Phạm Công Tám

Phó Trưởng đài

 

24

Thanh tra huyện

Lâm Thành Vui

Chánh thanh tra

VuiLT@lamdong.gov.vn

25

Đỗ Bằng An

Phó chánh thanh tra

 

26

Trung tâm Văn hóa

Lê Ngọc Anh

Giám đốc

AnhLN@lamdong.gov.vn

27

Quách Ngọc Hiếu

Phó giám đốc

 

28

Trần Đăng Thanh

Phó giám đốc

 

29

Trung tâm Nông nghiệp

Ngô Thị Nga

Giám đốc

NgaNT@lamdong.gov.vn

30

Trung tâm Y tế

Vũ Thanh Hương

Giám đốc

 

31

Đặng Đình Quảng

Phó giám đốc

 

32

Châu Ngọc Lan Phương

Phó giám đốc

 

33

Trung tâm QL&KTCTCC

Nguyễn Văn Hiếu

Giám đốc

HieuNV@lamdong.gov.vn

34

Nguyễn Văn Trình

Phó giám đốc

 

35

Trung tâm Dân số KHHGĐ

Nguyễn Văn Dũng

Giám đốc

 

36

Văn phòng ĐK QSDĐ

Châu Viết Thái

Giám đốc

ThaiCV@lamdong.gov.vn

37

Nguyễn Minh Phụng

Phó giám đốc

PhungNM@lamdong.gov.vn