DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - THÀNH PHỐ BẢO LÔC 

Địa chỉ hộp thư tổ chức
 

TT

Tên tổ chức

Địa chỉ thư điện tử

1

Thành ủy Thành phố Bảo Lộc

tubaoloc@lamdong.gov.vn

2

HĐND Thành phố Bảo Lộc

hdndbaoloc@lamdong.gov.vn

3

UBND Thành phố Bảo Lộc

ubndbaoloc@lamdong.gov.vn

4

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Bảo Lộc

vpubndbaoloc@lamdong.gov.vn

 


Địa chỉ hộp thư cá nhân

STT Họ và tên Chức vụ Phòng ban, đơn vị Mail công vụ
1 Phùng Ngọc Hạp Chủ tịch HĐND TP Văn phòng HĐND-UBND happn@lamdong.gov.vn
2 Nguyễn Quốc Bắc Chủ tịch UBND TP Văn phòng HĐND-UBND bacnq@lamdong.gov.vn
3 Lê Trọng Tuấn Phó Chủ tịch UBND TP Văn phòng HĐND-UBND Tuanlt@lamdong.gov.vn
4 Đoàn Kim Đình Phó Chủ tịch UBND TP Văn phòng HĐND-UBND dinhdk@lamdong.gov.vn
5 Phan Văn Cương Phó Chủ tịch UBND TP Văn phòng HĐND-UBND cuongpv@lamdong.gov.vn
6 Bùi Văn Dũng Phó Chủ tịch HĐND TP Văn phòng HĐND-UBND dungbv@lamdong.gov.vn
7 Nguyễn Bùi Minh Hiền Chánh Văn phòng HĐND-UBND Văn phòng HĐND-UBND hiennbm@lamdong.gov.vn
8 Nguyễn Trần Long Phó CVP HĐND-UBND Văn phòng HĐND-UBND longnt@lamdong.gov.vn
9 Nguyễn Quang Trung Phó Ban Pháp chế Văn phòng HĐND-UBND Trungnq.baoloc@lamdong.gov.vn
10 Võ Thị Thu Nga Phó Ban Kinh tế - xã hội Văn phòng HĐND-UBND Ngavtt.baoloc@lamdong.gov.vn
11 Trịnh Khắc Tiến Chánh Thanh tra Thanh tra thành phố tientk@lamdong.gov.vn
12 Trịnh Như Tuấn Phó Chánh Thanh tra Thanh tra thành phố tuantn@lamdong.gov.vn
13 Trần Thị Thanh Huyền Phó Chánh Thanh tra Thanh tra thành phố  
14 Trịnh Văn Chí Trưởng phòng Phòng Tài chính  
15 Thái Trường Minh Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính  
16 Trần Quốc Thanh Trưởng phòng Phòng LĐTB&XH   
17 Nguyễn Anh Tuấn Phó Trưởng phòng Phòng LĐTB&XH   
18 Đinh Công Huyện Phó Trưởng phòng Phòng LĐTB&XH   
19 Phạm Thị Thanh Hương Trưởng phòng Phòng giáo dục & Đào tạo ptthuong.baoloc.lamdong@moet.edu.vn
20 Lê Thanh Tâm Phó trưởng phòng Phòng giáo dục & Đào tạo lttam.baoloc.lamdong@moet.edu.vn
21 Nguyễn Văn Hữu Phó trưởng phòng Phòng giáo dục & Đào tạo nguyenvanhuu.pgdbaoloc@lamdong.edu.vn
22 Nguyễn Thị Huyền Phương Trưởng phòng Phòng Văn hóa thông tin phuongnth@lamdong.gov.vn
23 Nguyễn Đình Hoàn Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa thông tin hoannd@lamdong.gov.vn
24 Đậu Công Hải Trưởng phòng Phòng TNMT haidc@lamdong.gov.vn
25 Nguyễn Duy Khánh Phó Trưởng phòng Phòng TNMT Khanhnd@lamdong.gov.vn
26 Trần Việt Trưởng phòng Phòng Nội vụ tranviet@lamdong.gov.vn
27 Thân Đức Hoa Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ  
28 Hoàng Văn Quý Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ  
29 Bùi Đăng Khoa Trưởng phòng Phòng QLĐT Khoabd@lamdong.gov.vn
30 Nguyễn Văn Thương Phó trưởn phòng Phòng QLĐT  
31 Bùi Thanh Chung Trưởng phòng  Phòng Kinh tế Chungbt@lamdong.gov.vn
32 Nguyễn Thái Lam Phó trưởng phòng Phòng Kinh tế lamnt@lamdong.gov.vn
33 Vũ Thành Công Phó trưởng phòng Phòng Kinh tế congvt@lamdong.gov.vn
34 Huỳnh Hải Nam Trưởng phòng Phòng Y tế  
35 Nguyễn Văn Đảm Phó Trưởng phòng  Phòng Y tế  
36 Đỗ Xuân Sứ Giám đốc Trung tâm VHTT Bảo Lộc  
37 Lê Thị Thanh Nhàn Phó giám đốc Trung tâm VHTT Bảo Lộc  
38 Trần Thanh Phong Phó giám đốc Trung tâm TVĐTXD & PTQĐ  
39 Hoàng Văn Thân Phó giám đốc Trung tâm TVĐTXD & PTQĐ  
40 Nguyễn Văn Long Phó giám đốc Trung tâm TVĐTXD & PTQĐ