Huyện Đức Trọng 

DANH BẠ VÀ EMAIL CÔNG VỤ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO

HUYỆN ĐỨC TRỌNG NĂM 2019

 

Họ và tên

Chức vụ

Số di động

Số phòng

E Mail

I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY – VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

 

Nguyễn Ngọc Phúc

Nguyễn Văn Cường

Lê Hồng Khánh

Nguyễn Tiến Điền

Trần Trọng Tuyên

Mã Thị Ngọc Nga

Bí thư Huyện ủy

PBT Huyện uỷ 

PBT thường trực

Chánh VP Huyện ủy

Phó văn phòng

Phó văn phòng

0913173304

0918073223

01689255345

0919422833

0919550554

0918602746

 


0633504273

 

0633913339

 

II. CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG

Lê Trọng Bằng

Phó trưởng ban Tổ chức

0942347353

3843448

 

Võ Văn Hải

Đỗ Anh Minh

Trưởng ban Tuyên giáo

Phó trưởng ban

0976505898

0908983895

0633504598

 

Hồ Quốc Trung

Đoàn Thị Mai Hương

Chủ nhiệm UBKT

Phó Chủ nhiệm

0989232289

0918590095

 

 

Lê Công Tuấn

Lương Việt Tiến

Trưởng ban Dân vận

P.Trưởng ban Dân vận

0633978666

3650828

 

 

III. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

 

Nguyễn Quang Minh

Chủ tịch HĐND huyện

0949640168

0633903799

3651667

 

Nguyễn Thị Tố Loan

Phó Chủ tịch HĐND huyện

0904566018

 

 

IV. THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN

 

Võ Văn Phương

Chủ tịch UBND huyện

0918423900

0633988988

 

Phạm Thị Thanh Thúy

PCT UBND huyện

0916427655

 

 

Lê Nguyên Hoàng

PCT UBND huyện

0919167827

V. VĂN PHÒNG HĐND & UBND HUYỆN

Phạm Thị Hạnh

Nguyễn Thị Tường Vi

Đỗ Trung Nghĩa

Chánh VP UBND huyện

Phó Văn phòng

Phó Văn Phòng

0985511077

0944274779

0982689583

0633844132

 

Nguyễn Mậu Thế

 

Lê Đình Lộc

Trưởng Phòng KT & HT

Phó trưởng phòng

0918752058

0918034145

3843370

3647518

 

Phạm Quang Trường

 

Phan Anh Tuấn

Phó trưởng phòng TN&MT

Phó trưởng phòng

0918810246

0983080090

3844290

3978678

 

 

Nguyễn Văn Lâm

GĐ.VPĐK QSD đất

Phó giám đốc

0919550788

 

3504119

 

 

Dương Kim Mãn

Phạm Hồng Hải

TP.NN&PTNT

Phó trưởng phòng

0913643690

0919979952

3844961

 

 

K’Bửu

Phó Trưởng Phòng Dân Tộc

0915031880

 

 

Nguyễn Xuân Vinh

Nguyễn Út Phương

Chu Văn Chí

Trưởng phòng TCKH

Phó trưởng phòng

Phó trưởng phòng

0919195600

0383568585

0919066161

3841032

 

Hồ Hữu Hiếu

Nguyễn Mỹ Hồng

Đàm Hải Trình

GĐ.TTQLKT CTCC

Phó giám đốc

Phó giám đốc

 0911662668

0919599835

0917688597

 

 

3843153

 

Trần Đạo Thành

Đinh Thị Huỳnh Huê

Đinh Xuân Vũ

TB Quản lý chợ LN

Phó trưởng ban

Phó trưởng ban

01232664668

0912 040 975

0918 746 711

 

 

Hồ Xuân Tiến

GĐ.TTPT quỹ đất

0918266485

3649276

 

Phan Thanh Hòa

Phó giám đốc

0989167165

 

 

Văn thư

3647176

 

 

Nguyễn Văn Trung

Lương Ngọc Phương

Nguyễn Quốc Hiển

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm

Phó hạt trưởng

Phó hạt trưởng

02633906797

0985427555

02633702809

3843349

 

Nguyễn Văn Nhẫn

Nguyễn Xuân Thiều

TB. QLRPH N.Gia

Phó trưởng ban

0984.986.777

0919177184

3846027

3846104

 

Nguyễn Hữu Trung

TB. QLRPH Tà Năng

0942855834

3683012

 

Võ Văn Phúc

Lã Xuân Hải

GĐ.Ngh CSXH huyện

P. GĐ

0918.56.41.42

0989.624.766

3647167

 

 

Hành chính

GĐ.Kho bạc huyện

Phó giám đốc

Fax(3 843 140)

 

 

 

 

VI.KHỐI VĂN XÃ

Hà Phước Bình

Trưởng phòng Nội vụ

0919710797

 

 

Phạm Quốc Việt

Phó trưởng phòng

093723839

3503906

 

Trần Văn Hải

Võ Khắc Chương

TP. LĐTB&XH

Phó trưởng phòng

0919066757

0984409446

 

3843272

 

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nguyễn Văn Tùng

Trưởng phòng VH-TT

Phó trưởng phòng

0989197878

0949091852

 

 

Phan Hồng Thu

Nguyễn Tuấn Anh

Tô Thị Huỳnh Trâm

Phạm Viết Thạch

Văn thư

Giám đốc TTVHTT

Phó giám đốc

Phó giám đốc

Phó giám đốc

01668886581

01678517191

0935117155

0931240809

2234222

 

 

3843226

 

Võ Văn Phương

TTBDCT Huyện

Phó giám đốc

0902915637

3844289

 

Hoàng Thị Đào

GĐ.TTDS KHHGĐ

0919240565

3843270

 

Võ Đông Phương

Nguyễn Thành Lực

Lê Khắc Thảo

Giám đốc TTYT

Phó giám đốc

Phó giám đốc

0932994895

0979991123

0918564986

3843078

3663467

3662118

 

Võ Hữu Xuân

Thái Quốc Hoàn

Văn thư

TP.Giáo dục & ĐT

Phó trưởng phòng

0989120727

0985700758

3841130

3844745

 

 

Phạm Thị Hạnh

Trưởng phòng Y tế

0985511077

3648286

 

KHỐI NỘI CHÍNH

Võ Văn Tỉnh

Phạm Ngọc Hòa

Chánh thanh tra

Phó chánh thanh tra

0633748748

0919195597

 

 

Lê Thái

Trưởng Công an huyện

0633843268

 

 

Nguyễn Văn Thành

CHT.CQQS huyện

0983.743.961

3748848

 

Nguyễn Đình Phi

Trưởng phòng Tư Pháp

02633994339

 

 

XÃ, THỊ TRẤN LIÊN NGHĨA

Đào Huy Việt

Lê Bá Duy

Thái Bình Đông

Lê Thị Hà

Bí thư ĐU, Chủ tịch xã

Hiệp An

Phó BT Đảng ủy

PCT.UBND xã

PCT.UBND xã

0919649393

0978728499

0988661080

0988153049

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Nguyên

Phan Xuân Tịnh

Phan Quang Thạnh

Nguyễn Lê Đăng Khoa

Bí thư ĐU Hiệp Thạnh

Phó BT Đảng uỷ

Chủ tịch UBND xã

PCT.UBND xã

0915599506

0948598045

0986334338

0972252247

 

 

Trần Trung Cường

Thái Tiến Hùng

Nguyễn Thanh Thủy

Trần Đình Mẫn

Nguyễn Văn Dũng

Thu Trang

Bí thư ĐU Liên Hiệp

Phó BT Đảng ủy

Chủ tịch UBND xã

PCT.HĐND xã

PCT.UBND xã

Văn phòng ĐU

0919705509

0937144132

0987319318

01634380175

0938040999

0633.842800

 

 

Nguyễn Minh Tân

K’Beo

K’Sói

Lê Bá Dương

Bí thư ĐU N’Thôn Hạ

Phó BT Đảng ủy

Chủ tịch UBND xã

PCT.UBND xã

0918806355

0918005709

0919601550

0972888252

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Xuân Uyên

Đỗ Văn Hiền

Nguyễn Văn Chính

Bí thư ĐU Bình Thạnh

Chủ tịch UBND xã

PCT.UBND xã

02633903005

0986330067

01234434858

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Hồng

Phan Thúc Long

Lê Văn Thiện

Chu Thị Tường Vi

Nguyễn Anh Đức

BTĐU TT Liên Nghĩa

Phó BT ĐU

PBT, CT UBND thị trấn

Phó chủ tịch

Phó chủ tịch

0633504601

0988661539

0919105379

0985568808

0901234344

0985445618

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Minh

Phạm Viết Hùng

Đào Xuân Tiến

K Suynh

Nguyễn Công Hinh   

Bí thư ĐU Phú Hội

Phó BT Đảng uỷ

Chủ tịch UBND xã

PCT.UBND xã

PCT.UBND xã

0969369206

0976162565

0919177166

0915565844

0946249489

 

 

Võ Hữu Xuân

Trương Văn Quang

Nguyễn Ngọc Huyên

Lê Lưu Giang

Phạm Thiện Thuật

Bí thư ĐU Ninh Gia

Phó BT Đảng uỷ

Chủ tịch UBND xã

Phó CT UBND xã

Phó CT UBND xã

Văn phòng

0989120727

0987332880

0633748888

0918810324

0977856101

0633504054

 

 

Hoàng Mạnh Dũng

Lê Đình Trường

Bùi Văn Tân

Lê Xuân Thành

Huỳnh Quốc Bảo Huy

Bí thư ĐU Tân Hội

Phó Bí thư ĐU

PBT, CTUBND xã

PCT UBND xã

PCT.UBND xã

0935185778

0907567502

0975377650

0984430073

0964656465

 

 

Nông Văn Hợi

Lương Văn Duyên

Nguyễn Văn Thiện

Nông Quốc Chính

Phùng Thanh Long

Phan Thị Thảo

Bí thư ĐU Tân Thành

Phó BT Đảng uỷ

PBT, Chủ tịch UBND xã

PCT.UBND xã

PCT.UBND xã

VPĐU

0975383377

01694888259

01687773155

0919078783

0918742639

01657747739

 

 

Tou Neh Drong Minh Thắm

Mo Lom Thanh

Ya Hanh

Cao Văn Còn

Ma Vương Nai Huyền

Bí thư ĐU Tà Hine

Phó Bí Thư TTĐU

Phó BT Đảng ủy

Chủ Tịch.UBND xã

Phó Chủ Tịch UBND xã

01662607146

0918811769

0988300651

0982574747

0962287039

 

 

Vũ Thị Ngọc Điệp

Phạm Đắc Kỉnh

Nguyễn Văn Dương

Bí thư ĐU Ninh Loan

PBT,Chủ tịch UBND

PCT.UBND xã

Văn phòng

0948353901

0917052867

0937061513

 

 

Dương Thị Gái

Nguyễn Công Hiệp

Đặng Văn Tùng

Vũ Xuân Nguyễn

Lê Thị Ngọc Dung

N. Thị Bảo Uyên

Bí thư ĐU Đà Loan

Phó BT Đảng ủy

PBT, Chủ tịch UBND xã

PCT.UBND xã

PCT.UBND xã

Văn phòng ĐU

0988020002

0978246988

0988020017

0983816153

0975467961

0633 682 990

 

 

Hoàng Văn Tư

Nguyễn Xuân Diệu

Ha Năm

Uông Thanh Nam

Lieng hot k billa

Đặng Văn Biên

Bí thư ĐU Tà Năng

Phó BT Đảng ủy

Phó BT Đảng ủy

PBT,CT UBND xã

PCT UBND xã

PCT UBND xã

0983057164

0946766927

0978246724

01667781287

0981186114

0978011447

 

 

Hồ Đăng Thành

Ya Tân

Ya Thương

Phạm Thị Tuyết

Bí thư ĐU Đa Quyn

Phó BT Đảng ủy

PBT, Chủ tịch UBND xã

PCT.UBND xã

0916431279

0984077229

0917359992

0913076918