Phổ biến, giáo dục pháp luật cho giáo viên, học sinh Trường THCS An Nhơn 
New Page 1

Ngày 02/01/2020, Phòng Tư pháp, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đạ Tẻh đã phối hợp tổ chức buổi phổ biến, giáo dục pháp luật tại Trường THCS An Nhơn. Đây là đơn vị đầu tiên được lựa chọn để thực hiện theo Chương trình phối hợp số 01/CTPH-TP-GDĐT ngày 04/5/2019 giữa Phòng Tư pháp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đạ Tẻh V/v phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền về phòng, chống xâm hại, bạo lực học đường trong các trường thuộc huyện giai đoạn 2019-2021.

Tham dự buổi phổ biến, giáo dục pháp luật là 243 đại biểu, gồm 25 cán bộ, giáo viên và 218 học sinh thuộc 08 lớp học của Trường THCS An Nhơn.


Toàn cảnh buổi tuyên truyền Pháp luật

Tại buổi phổ biến, giáo dục pháp luật, các đại biểu tham dự đã được bà Nhữ Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Tư pháp, là Báo cáo viên pháp luật huyện Đạ Tẻh trực tiếp phổ biến, giới thiệu một số quy định cơ bản của pháp luật về Trẻ em; bạo lực học đường; hôn nhân và gia đình; xử lý vi phạm hành chính về tảo hôn, hôn nhân cận huyệt, giao thông đường bộ và đặc biệt là các quy định của Bộ Hình sự về các tội xâm phạm đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của phụ nữ nói chung, trẻ em và trẻ em gái nói riêng, như: Tội hiếp dâm, cưỡng dâm, dâm ô… Báo cáo viên còn nhấn mạnh, đây là những quy định, kỹ năng hết sức cần thiết khi giáo dục giới tính ở các nhà trường THCS cho trẻ em, nhất là trẻ em gái có được những kỹ năng cơ bản để tự bảo vệ mình trong cuộc sống.

Ngoài ra, để có tính tương tác cao, tạo không khí cởi mở, thân thiện, sinh động… Báo cáo viên thông qua những ví dụ thực tế, những video clip có tính thời sự về tình hình tội phạm ở nước ta trong thời gian qua liên quan đến trẻ em để minh họa cho buổi phổ biến pháp luật; đồng thời cũng mời một số học sinh trả lời câu hỏi hiểu biết pháp luật liên quan đến chủ đề của buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trao quà cho người trả lời đúng yêu cầu.